Jižní Asie zažívá nejsilnější povodně za posledních 10 let

Jižní Asie zažívá nejsilnější povodně za posledních 10 let
19.09.2017
Zatímco svět upíná oči k Harveymu, Irmě a dalším nově vznikajícím hurikánům či tropickým bouřím v Atlantiku, jih Asie už 3 měsíce sužují nekončící povodně. Odborníci se shodují, že jsou nejničivějšími za poslední dekádu.

V posledních dnech dostáváme velmi podrobné informace z Karibiku a USA, kde již několik dní řádí různě pojmenované bouře, které mají na svědomí desítky životů. Svou pozornost bychom měli upřít i k opačné straně světa – Asii, kde již dlouhé 3 měsíce bojují s nekonečnými monzunovými přívaly deště, pustošícími tamní krajinu. Pro státní rozpočet Indie, ale i rozsáhlé komplexy farem a podniků jsou povodně pravidelnou kalamitou, jež zabraňuje rozvoji měst a průmyslu. Bohužel nekontrolovaný populační růst v kombinaci se změnou klimatu, která podmiňuje častější vznik povodňových epizod, se celá situace stává komplikovanější. Roste tak riziko škod a zvyšuje se i náročnost evakuace osob.

Záplavy ničí domy chudých obyvatel z hlíny
Zdroj: AP

Za poslední dva měsíce zemřelo na území Indie, jižního Nepálu a severního Bangladéše více jak tisíc lidí. Dalších 40 miliónů lidí přišlo o své domovy, živobytí i úrodu. Výjimečně tvrdě byla zasažena oblast Mumbai, dle slov starosty město bylo sraženo na kolena.

Podobné tragédie se dějí v této části světa skoro každý rok, ale stále je managment zvládání těchto situací chatrný. Počet úmrtí je vždy v období monzunů navýšen. Lidé zde povětšinou žijí v chatrných slamech, které nemohou rychlé vodě odolat. Experti tvrdí, že indická vláda stále nedělá v boji proti přírodě dost. Není například dostatečně zajištěna kvalitní výstavba, postrádá se protipovodňový systém a ztrácí se denudační schopnost lesa. Chybí také přirozené rezervoáry voda, jakou jsou otevřené pláně, jezera, ale i rybníky. „I přesto, že nyní umíme příchod dešťů dobře odhadnout a předpovědět, stále jsme slabí při řešení tohoto rizika,“ tvrdí přední indický environmentalista.

Záplavy v Indii nabírají velkých rozměrů
Zdroj: Business Insider

Vědci varují, že mohutné deště budou čím dál častější.  Napříč Indií došlo ke zvýšení průměrné roční teploty vzduchu o 1,8 °C za poslední století. Teplo na pevnině podporuje výpar z povrchu, který vytváří v atmosféře nové mraky. Navíc zvýšení teplot podporuje tání ledu v nedalekých Himalájích, což přináší novou vodu do údolí.

Přichází tak čas na změnu. Především by se měla řešit chaotická výstavba, která není odolná vůči přívalům vody. S vodou by se obecně mělo lépe zacházet, což si žádá změnu osevních postupů, meliorační úpravy apod. Jak se Indie k těmto novým výzvám postaví je otázkou. Je však velmi pravděpodobné, že k nám budou z této části světa přicházet další smutné zprávy  ještě nějakou dobu. 

Mohutné záplavy v Ásii uzavárají mosty přes řeky
Zdroj: news.com.au

Autor: SG

frame-scrollup