Jedna z nejaktivnějších sopek Afriky ukazuje v posledních týdnech nové známky života.

Jedna z nejaktivnějších sopek Afriky ukazuje v posledních týdnech nové známky života.
04.05.2016
V časných ranních hodinách dne 29. února uslyšeli správci parku, turisté i místní obyvatelé v blízkosti sopky Nyirangongo (Demokratická republika Kongo) neznámé zvuky. Jaké si „rachocení“ bylo předzvěstí zemětřesení hluboko pod povrchem. Záhy následovalo řícení skalisek stěn kráteru, jenž obnažilo nový otvor sopky.

Od té doby exploduje sopka přibližně každých 30 sekund. Ze svého nitra chrlí lávu více jak 25 metrů vysoko a do ovzduší se dostává velké množství plynů, ale i popela. Většina lávy se po výbuchu opět vrací zpět do jádra sopky, zatímco zbytek se rychle ochlazuje na vnějších stěnách kráteru.

Erupce sopky a výbuch lávy do ohrmoné výšky
Obr.: Tryskající láva ze sopky Nyirangongo
Zdroj: © Mark Robinson

Ač je tento jev opravdu krásný, stává se znepokojující připomínkou 14 let staré katastrofy. Naposledy sopka vybuchla v roce 2002 a zabila 147 lidí, dalších 400 tisíc lidí muselo být evakuováno z blízkého města Goma. Láva nakonec zasáhla asi polovinu města, třetina sídla byla úplně zničena. Z 80 % bylo lávou pokryto i mezinárodní letiště v Gomě, což komplikovalo celou situaci. V dnešních dnech nehrozí však místním exploze, ale rychle se vylévající proud lávy z praskliny na straně hory.

Spáleniny po rozsáhlém požáru
Obr: Zničená část města Goma v roce 2002
Zdroj: Jacky Naegelen

Meteorolog a odborník na přírodní hrozby, Mark Robinson se vypravil do nitra sopky 4 dny před jejím prvním vypuštěním lávy. Právě možnost úniku lávového proudu mu dělá ty největší starosti. I když sopka nevybouchne, stále se do okolí může rozlít velké množství lávy. Navíc se nyní otevřel ve stěně průduch, podobně jako v roce 2002. Láva může dosáhnout rychlosti až 100 km/h.

Erupce sopky focená z blízka, za pomocí žáruodolných materiálů
Obr.: Sopka Nyirangongo
Zdroj: © Mark Robinson

Výlev lávy by mohl způsobit i „výbuch“ blízkého jezera Kivu (jedno z afrických Velkých jezer). Ač se Vám může zdát, že jezero přece vybuchnout nemůže, opak je pravdou. Toto jezero na hranici mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou má totiž ve svém podloží obrovské zásoby metanu a rozpuštěného oxidu uhličitého. Pokud dojde k většímu výlevu sopky, mohla by být narušena i stabilita jezera. Ukrývané plyny by mohly uniknout do ovzduší a následkem horké lávy i vybuchnout. Břehy jezera Kivu jsou domovem asi 2 milionů lidí.

Satelnití snímek jezera Kivu
Obr.: Jezero Kivu
Zdroj: technet.idnes.cz

V roce 2002 proudila láva do jezera Kivu po dobu několika dní, naštěstí však jezero nápor vydrželo. Situace se, ale nemusí opakovat. Ač se sopka probouzí, stále se na ni pořádají dvoudenní turistické výpravy. Paradoxně jsou však lidé na vrcholu sopky více v bezpečí než ostatní žijící dole

Autor: SG

Video

frame-scrollup