Jak ovlivňují změny klimatu mořský život?

Jak ovlivňují změny klimatu mořský život?
15.09.2016
Několik závěrů nových vědeckých studií se shoduje, že rychlé oteplování oceánů může poškodit mnoho druhů ryb. Okyselení vodního prostředí, které absorbuje námi produkovaný oxid uhličitý, vede k matení ryb, které pak můžou ztratit některé ze svých schopností.

Nyní byly objeveny náznaky, že vystavení mořských živočichů zvýšené hladině CO2, může například snížit jejich schopnost rozpoznat nebezpečí, čehož mohou využívat predátoři. Dokonce bylo nalezeno hejno ryb, které se jen točilo v kruhu a v podstatě čekalo, až bude uloveno. Tento objev byl připsán vědcům z University v Miami a australské Univerzity Jamese Cooka, kteří shromažďovali informace o druhu ryb damselfish, které žijí především na Velkém korálovém útesu u Austrálie. Výzkum probíhal na základě dvou vzorků ryb. První skupina žila v nádrži s pravidelným přísunem čerstvé mořské vody a druhé hejno bylo umístěno do mořské vody se zvýšenou koncentrací CO2. V akváriu se slanou vodou obsahující výrazně více oxidu uhličitého došlo k pomalému „bláznění“ ryb. Někteří jedinci naráželi rychlými údery hlavou do stěn nádoby apod. V jejich těle pak byly nalezeny látky, které jsou vylučovány při zvýšené zátěži jejich organismu. Došlo k chemické změně jejich krve i mozku, které bylo údajně způsobeno právě obohacením vody o CO2. Tyto ryby se také snažily plavat nejblíže čerpadla, které vhánělo do nádrže čerstvější vodu.

Potápění s dýchacím přístrojem s hejnem ryb
Zdroj: Ahn Young-joon

Avšak koncentrace CO2 v modelovém akváriu byly mnohem větší, než jaké můžeme dnes v oceánech naměřit. Na druhou stranu podle výpočtů vědců by tohoto obsahu CO2 mohla mořská voda docílit již v roce 2300. Protože je naše planeta plná kontrastů, již místy mohly být takto vysoké hodnoty krátkodobě a lokálně naměřeny (především v zónách silného upwellingu – výnoru chladné mořské vody na hladinu).

Pokud se korálové útesy a jejich obyvatelé nezačnou pomalu aklimatizovat nebo adaptovat, může být oteplování a především pak okyselení oceánů velkým problémem. Několik výzkumů podporuje myšlenku, že oxid uhličitý může drasticky změnit chování ryb, což je pak potvrzováno několika pokusy vědeckých týmů. Nejčernější scénáře pak naznačují úplné zničení těchto ekosystémů.

Autor: SG

frame-scrollup