Čeští vědci přepsali rekord Antarktidy

Čeští vědci přepsali rekord Antarktidy
26.02.2016
Brněnští vědci z Masarykovi univerzity se na začátku měsíce února vrátili zpět do Česka, ale rozhodně nepřijeli s prázdnou. Ač byla výprava poměrně krátká, stala se velice úspěšnou. Šestičlenná výprava získala data o chodu teplot vzduchu na Antarktidě. Mezi hodnotami vyskočil na vědce i jeden teplotní rekord

Rekordně vysoká teplota 17,8 °C byla změřena na stanici Masarykovi univerzity, která je instalována na ledovci Davies Dome v nadmořské výšce přes 500 m n. m. I okolní stanice změřily vysoké teploty nad 17 °C, avšak hodnota změřená tou českou byla nejvyšší. Rekord pochází už z 23. března minulého roku, avšak data si výprava mohla vyzvednout až v prosinci. Mendlova polární stanice se tak nyní dostala do popředí zájmu. Samozřejmě uznání rekordu předchází ověření měřícího zařízení. Donedávna byla za nejvyšší teplotu považována hodnota 17,5 °C, naměřená ve stejném období argentinskými kolegy ze stanice Esperanza. Obě tyto teploty pak překonaly dosavadní rekord z 24. 4. 1961, který pocházel taktéž z Esperanza.

Mendelova polární stanice na Antarktidě
Obr.: Mendelova polární stanice na Antarktidě
Zdroj:  Geologický výzkum Antarktidy

Příčina vysoké teploty vzduchu se dá velmi dobře vysvětlit. Za vším stojí západní proudění, které narazilo na vysokou překážku v podobě pohoří.  Poté co vzduch překonal bariéru a dostal se na východní stranu hor, došlo k jeho postupnému sestupování. Při klesání se vzduch zbavil vlhkosti a zároveň se mu s nižší výškou zvyšovala teplota.

Vysoká teplota potvrzuje trend, který už odborníci sledují posledních 50 let. Za tento časový úsek se průměrná roční teplota zvedla již o více jak 2 °C. Výzkumníci si také všímají v posledních letech povrchového tání ledovce, jenž vede k tvoření malého říčního systému.

Zatím se však nemusíme bát, že by Antarktida kvůli vysokým teplotám odtála. I když teplota vzduchu v oblasti stoupá, zvyšuje se i množství srážkových úhrnu, díky čemuž ledovec zase dorůstá.

Snímek vědecké výpravy mířící za polarní kruh
Obr.: Výpravy vědců z Masarykovy univerzity 
Zdroj: Masarykova univerzita

Kromě změření rekordně vysoké teploty se vědcům podařilo pojmenovat a popsat novou chladnomilnou bakterii. Jako další velký úspěch považuje vedoucí expedice dosáhnutí stoprocentní nezávislosti na fosilních palivech, což se zatím nepodařilo žádné jiné polární stanici v Antarktidě.

Autor: SG

 

frame-scrollup