Analýza hrozeb pro Českou republiku

Analýza hrozeb pro Českou republiku
24.04.2016
Nás budou zajímat především rizika abiotická, kam patří meteorologické katastrofy.

Experti na záchranný systém vypracovali analýzu hrozeb pro Českou republiku. Analýza byla vypracována pomocí matic, v nich se zhodnocovala různá kritéria. V potaz se brala míra rizika výskytu, to znamená, jaká je pravděpodobnost, že se hrozba na našem území vyskytne.  Dalším faktorem bylo hodnocení rizika, tedy jako moc je riziko závažné. První úroveň riziko přijatelné, dále podmínečně přijatelné a riziko nepřijatelné.  A tak se muselo vzít do úvahy řešení následků.

Experti rozdělili rizika do čtyř skupin, kdy největší hrozba je v technogenní sféře, následuji ji abiotická, biotická a sociogenní.

Procentuální vliv na životní prostředí

 Obr. 1 Kategorie nebezpečí na celkovém počtu podrobených detailní analýze

Zdroj: HZS (pdf)

Nás budou zajímat především rizika abiotická, kam patří meteorologické katastrofy. 

Povodně

Mezi největší riziko patří povodně, které se mohou vyskytnout prakticky kdykoliv a kdekoliv. Navíc následky po povodních jsou obrovské. Je to jev pravidelně se opakující a i rozlohou zaujímá poměrně velké území.

Sucho

Z hlediska rozsahu se jedná o největší meteorologické riziko na území České republiky. Dá se však na něho lépe připravit, než na povodně. Pokud však nastane a nebudeme na něj dostatečně připraveny, tak sucho může mít větší následky, než povodně.

Vichřice

Orkán Kyrill či Emma jasně ukázali, že i vichřice mohou být pro Českou republiku velkým rizikem. Zejména na lesních porostech a na energetice jsou škody závažné.

Extrémně vysoké teploty  

Vzhledem k neustále rostoucí teplotě může být v budoucnu riziko v extrémně vysokých teplotách.

Mezi rizika na území České republiky nepatří například laviny, krupobití ani tornáda, které jsou jen izolovanými jevy. Jejich výskyt je spíše náhodný.

Dokument možná trošku opomíjí tvorbu ledovky, která by se mohla v budoucnu stávat četnější, díky oteplování svrchní části atmosféry. Co dokáže udělat ledovka s dopravou a s el. energií jsme mohli zaznamenat v prosinci roku 2014. Několik tisíc lidí zůstalo uvězněno ve vlacích mnoho hodin. 

Zdroj: Hasičský záchranný systém

Autor: TD

frame-scrollup