Přístrojové sledování bouřek

Přístrojové sledování bouřek
13.04.2016
Ač v četnosti výskytu bouřkových událostí hraje u nás prim léto, v posledních dnech jsme mohli být na několika místech Česka svědkem prvních jarních bouřek. Včera se bouřilo na jihu Čech, konkrétně v okolí Prachatic či na jih od Třeboně. Víte, ale jak probíhá monitoring bouřek?

Základní sledování bouřek probíhá distanční metodou při využití dat získávaných z meteorologických radarů. Díky čemuž můžou být získávány poměrně přesná data o rozsáhlém území za krátký časový úsek. Tyto informace poskytnuté radary se souhrnně nazývají radarové produkty. Mezi ty nejznámější pak patří pole maximální odrazivosti, kdy výsledné hodnoty jsou ovlivněny celým vertikálním průřezem oblačnosti. Mapy bývají doplněny i bočními průměty. Při bouřkách vzniká speciální typ oblaků zvané cumulonimbus, které jsou silně vertikálně vyvinuty, což znamená, že jsou velmi vysoká oproti jiným druhům mraků. Díky radarovým snímkům můžeme získat celý obraz o 3D profilu bouřky. Aby mohla být oblaka označena jako bouřková, jejich odrazivost musí dosáhnout hodnoty mezi 48 – 52 dBZ, avšak radarové paprsky nemusí být vždy přesné, jelikož mohou být ovlivněny různými jevy. Avšak na rozdíl od jiných spektrálních pásem, je radarové pásmo měněno nejméně. Pokud dosáhne hodnota odrazivosti 56 dBZ, jedná se zpravidla o silnou bouřku s výraznějšími projevy silného deště. Hodnota 60 dBZ označuje již velmi silnou bouřku s prudkým deštěm a ve většině případů je doprovázena dokonce kroupami. Monitoring bouřek radarovými snímky probíhá např. na stránkách: http://radar.bourky.cz/. Struktura bouřek je na radarových snímcích dobře patrná, jakmile se bouřka objeví, zvýší se výrazně hodnota odrazivosti, která vrcholí většinou za 10 až 15 minut. V tomto okamžiku začnou sestupné pohyby převažovat nad vzestupnými a bouřka pomalu zaniká.

Srážková situace v roce 2016
Obr.: Radarové snímky provozující ČHMÚ
Zdroj: ČHMÚ

K bouřkám neodmyslitelně patří i blesky, které je možné taktéž detekovat. Sledování bleskové aktivity umožňuje více upřesnit polohu bouřky. Bleskovou aktivitu si můžete prohlédnout na stránce: http://cs.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=15, kde je zobrazena střední Evropa.

Bouřková situace nad střední evropou
Obr.: Detekce blesků
Zdroj: blitzortung.org

Běžné bouřky většinou zasáhnou území o několika málo kilometrech a většinou se rozpadnou mezi 30 – 50 minutami.                                                                            

Autor: SG

frame-scrollup