Jak se chovat za bouřky

Jak se chovat za bouřky
30.05.2016
V posledních dnech si hojně užíváme velmi silných bouřek, které můžou ohrozit nejen náš majetek, ale i naše životy. Základní pravidla chování za bouřky se učí již na základních školách, ale nikdy není na škodu si je připomenout.

Než přijde samotná bouře, můžeme v přírodě rozeznat několik typických jevů, které nám její příchod naznačují. Bouřka se vyznačuje vytvářením kupovité oblačnosti, kdy mrak má tvar brokolice nebo cukrové vaty. Dále je charakteristické dusno, zvedá se vítr, hřmí z dálky nebo klesá tlak vzduchu.  

Největší nebezpečí člověku hrozí, pokud se vyskytuje za bouřky venku. Jestliže uslyšíte hrom do 5 sekund po zablýsknutí, je nejlepší zaujmout pozici v dřepu. Hlavně pokud představujete nejvyšší bod v otevřené krajině, je důležité se snížit k terénu. Avšak pozor nikdy si nelehejte na zem. Při udeření blesku v blízkosti ležícího těla, by mohlo dojít k zasažení postavy napěťovým trychtýřem, jenž se šíří do všech stran. Proto je nejlepší býti v dřepu, semknout nohy těsně s pažemi a schovat si hlavu. Především nemějte u sebe deštník – kovové součástky mohou blesk přitáhnout. Pokud je vás v terénu více, držte si od sebe odstup alespoň 5 metrů.

Víte jak se chovat za bouřky? Důležitý je správny sed
Obr.: Zaujměte pozici v dřepu
Zdroj: zachranny-kruh.cz

Obzvlášť nebezpečné jsou bouřky na horách, které mnohdy přicházejí velmi rychle a jdou rozeznat až na poslední chvíli. Důležité je se řídit předpovědí počasí, sledovat barometr, a pokud již bouřka přichází rychle se schovat do výklenků, který však nesmí mít navlhčené stěny. Stejně tak je nepřípustný dotyk s kovovými konstrukcemi (žebříky, lana apod.). Naleznete-li dobrý úkryt, zůstaňte tam až do konce bouřky.

Zastihne-li bouřka plavce, vynořuje se velký problém. Blesk může způsobit vážné zranění nebo i smrt, dokonce pokud i udeří daleko od vás (voda se stává vodičem). Zachytíte-li bouřku, okamžitě musíte opustit vodu. Ve velkém nebezpečí jsou i např. diváci na tribunách (tvoří nejvyšší část na hřišti, kde se nachází mnoho kovu – stožáry, vlajky atd.). Podobně ohroženi jsou i golfisti – kovová hůl a jen osamoceně stojící stromy.

Blesky nad mořem jsou pro lodě a plavce často velmi nebezpečné
Obr.: Blesk zasáhl vodní hladinu
Zdroj: krasajachtingu.wordpress.com

Naopak velmi bezpečné jsou automobily. Auto tvoří tzv. Faradayovou klec, která ochraňuje cestující před účinky blesku. Dobré je zasunout dovnitř i anténu od rádia. Pokud je bouře velmi silná, je lepší ji přečkat na parkovišti. Stejně tak jste chráněny před blesky v letadle, zde je pak hlavní komplikací vítr a turbulence.

Úder blesku do právě letícího letadla není až tak vyjíměčným
Obr.: Letadlo zasažené bleskem při přistání na Londýnském letišti
Zdroj. iDNES.cz

Autor: SG

frame-scrollup