Znáte 3 základní teplotní stupnice ?

Znáte 3 základní teplotní stupnice ?
25.01.2016
Jistě jste se někdy setkali s Celsiovou, Fahrenheitovou nebo Kelvinovou teplotní stupnicí (nebo jste o nich alespoň zaslechli). Víte ale, v čem se tyto stupnice liší nebo proč a kým byly zavedeny ? Dnešní článek vám v tom udělá jasno.

Věda se odjakživa snaží vše, co pozorujeme v přírodě, převést do číselné podoby, se kterou bychom mohli provádět nejrůznější operace a třeba i předpovědi. Nejzákladnější veličiny (délka, čas, hmotnost) tak byly postupně vyjadřovány čísly spolu s jednotkami a bylo jen otázkou času, kdy se něco podobného zavede i na měření teploty. Dnes bude řeč o třech základních teplotních stupnicích.

 

Celsiova stupnice je nám asi ze všech nejpřirozenější.  Vytvořil ji švédský astronom Anders Celsius roku 1742 –tehdy však byla trochu naruby. 0°C znamenal bod varu a +100°C naopak bod tuhnutí. Do obrácené podoby, jakou používáme dodnes, ji upravil Carl von Linné v roce 1745. Jednotkou této stupnice je stupeň Celsia [°C].

 

Rozdíl mezi soustavou teplot používanou v Evropě a v Americe

 

Další dobře známou stupnicí je stupnice Kelvinova. Kelvinovu stupnici navrhl skotský fyzik a matematik William Thomson, který byl za své vědecké úspěchy povýšen pod jménem lord Kelvin.  Od Celsiovy stupnice se liší v bodě počátku. Zatímco stupnice Celsiova začíná v bodě tuhnutí vody, stupnice Kelvinova začíná v absolutní nule, tedy jakési hypotetické teplotě, které se lze libovolně přiblížit, ale nikdy jí nelze úplně dosáhnout. Ta odpovídá asi - 273,15 stupně Celsia nebo také (nula Kelvinů).  Jinak se ale od Celsiovy stupnice příliš neliší – je jen posunutá. Pro převod ze stupňů Celsia na Kelviny lze tedy pouze jednoduše přičíst hodnotu 273,15. Tato stupnice má svůj základ teprve až v devatenáctém století. Její jednotkou je Kelvin [K].

 

Dřevěný teploěr se dvěmi stupnicemi

 Stupnice Fahrenheitova je poněkud složitější. Původně byla definována nejnižší teplotou, jaké se roku 1724 podařilo Fehrenheitovi dosáhnout (smíchaním chloridu amonného a vody) a teplotou 98°F jakožto teplotou lidského těla. Později ještě došlo k menším úpravám, ale důležité je, že tato stupnice je stavěna na poněkud jiném základu - jeden stupeň Celsia odpovídá asi 5/9 stupňům Fahrenheita. Číselné hodnoty Fehrenheitovy stupnice tedy velmi rychle narůstají, ale přesto se dodnes používá (zejména v USA). Její jednotkou je stupeň Fahrenheita [°F].

 

Autor: PH

frame-scrollup