Zlepšuje na srážky bohatší podzim sucho v Česku?

Zlepšuje na srážky bohatší podzim sucho v Česku?
03.10.2017
Sucho je v posledních letech strašákem zemědělců, ale i obyčejných lidí, kteří například využívají vodu ze studní či zavlažují své zahrádky. I letošní léto si především pro jižní Moravu připravilo dlouhé období s minimálními srážkovými úhrny. Konec léta a nastupující podzim však přináší poměrně pravidelné přeháňky či trvající deště, jež nepříznivou situaci mohou výrazně zlepšit. Jak to nyní vypadá v půdě?

Intenzitu sucha týden, co týden mapují na portálu intesucho, na kterém spolupracuje Mendelova univerzita v Brně, CzechGlobe, Státní pozemkový úřad a meteorologická data poskytuje Český hydrometeorologický ústav. Fenomén sucha se pak vypočítává pro různé hloubky půdy a aktuální data se porovnávají se stanoveným průměrem z let 1961 – 2010. Dané období padesáti let se bere jako referenční. Díky srovnání nově získávaných týdenních hodnot, můžeme celkem dobře vyjádřit, jestli nyní zažíváme spíše sušší či naopak vlhčí měsíce. 

Nejhorší situace se suchem je na jihovýchodě Moravy v termínu 10.9.2017
Obr.: Intenzita sucha 10. září 
Zdroj: intersucho.cz


Většinu léta se neustále projevoval trend nastolený již na jaře, tedy jižní Morava, ale i východní Čechy zažívaly poměrně suché týdny prohlubující deficit vody v půdě. V Čechách se však situace postupně zlepšovala a hlavní nebezpečí zůstávalo na jihu Moravy, kde trvalo až do první poloviny září (cca 36. kalendářní týden). K obratu došlo v posledních třech týdnech, kdy postupně napršel dostatek vláhy, aby se zlepšila nejsvrchnější vrstva půdy (do 40 cm od povrchu). Prozatím v hlubších částech půdního profilu (rozsah 40 – 100 cm) je stále jižní Morava extrémně suchá. Poměrně značné sucho je patrné v jižních a jihozápadních Čechách, které průměrně dostávají menší srážkové úhrny nežli sever.

Intenzita sucha v půdním profilu 1. října 2017
Obr.: Intenzita sucha 1. října
Zdroj: intersucho.cz


Sucho má velký dopad na zemědělské plodiny a paradoxně nejhorší situace panuje v jedné z nejvíce ohospodařovaných lokalitách naší země. Poslední mapa znázorňuje, v jaké kondici se nyní rostliny na našich polnostech nacházejí. Nedostatečně „mokrý“ podzim by mohl ovlivnit úrodu příštího roku.

Relativní kondice půdních plodin a travních porostů
Obr.: Relativní kondice polních plodin a travních porostů
Zdroj: intersucho.cz


Autor: SG

 

frame-scrollup