Zhoršená kvalita ovzduší

Zhoršená kvalita ovzduší
22.10.2012
Nízká oblačnost a inverze zvyšuje koncentrace polétavého prachu

Inverzní charakter počasí, který u nás už několik dní přetrvává, má za následek vyšší koncentrace polétavého prachu v ovzduší.  Inverze je jev, kdy se teplota vzduchu s výškou zvyšuje, kdy nejsou výstupné vzdušné proudy, a když působí silné vyzařování zemského povrchu. Inverze teploty brání promíchávání vzduchu, čímž dochází v nižších polohách k vytváření mlh. Ve městech dochází k zvýšení koncentrace škodlivin v ovzduší a vzniká smog. V horských polohách je nad horní hranicí inverze jasné a teplé počasí. Na mnoha místech našeho území je tedy zhoršená kvalita ovzduší a jsou překračovány hodinové limity koncentrace prachových částic PM10.

Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kdy jsou na některých místech limity překročeny dvojnásobně a podobně je na tom i kraj Ústecký. Lehce za překročenými limity je Praha a ostatní kraje na Moravě. V Čechách se okolo hodinového limitu pohybují všechna větší města. Situace se bude lepšit až v druhé polovině týdne, do té doby se budou koncentrace ještě zvyšovat. Aktuální informace o kvalitě ovzduší sledujte zde.

Co to jsou částice PMx?

Jedná se o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře velice důležité, ale absorbují karcinogenní sloučeniny, které vnikají do našeho těla

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

frame-scrollup