Zhoršená kvalita ovzduší

Zhoršená kvalita ovzduší
13.11.2012
Zejména na východě Moravy panuje zhoršená kvalita ovzduší

Zhoršená kvalita ovzduší s nadměrnou koncentrací částic PM10 převládá většinou na Moravě a nejhorší situace je v oblasti Ostravy, Bohumína, Třince a Frýdku - Místku. Téměř na všech měřících stanicích na Moravě se hodinové koncentrace PM10 pohybují okolo 50 µg/m³ a stejně se okolo této hranice pohybují koncentrace za posledních 24 hodin, což je emisní limit.

Nejhorší je situace na Ostravsku, kde se hodinové koncentrace částic PM10 pohybují okolo 100 µg/m³ a 24 hodinový klouzavý průměr se pohybuje nejčastěji okolo 80 µg/m³ a tedy značně překračuje emisní limit. Kvalita ovzduší se vlivem inverzního charakteru počasí, kdy bude převládat často zataženo nízkou oblačností, bude v dalších dnech spíše zhoršovat.

Jedná se o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře velice důležité, ale absorbují karcinogenní sloučeniny, které vnikají do našeho těla

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

facebook.com

frame-scrollup