Vznik a vývoj atmosféry planety Země II

Vznik a vývoj atmosféry planety Země II
11.10.2015
Před 400 miliony lety (geologické stáří Země prvohory: silur - devon) dosáhlo množství kyslíku v atmosféře 0,1 současné hodnoty.

Vznik a vývoj atmosféry planety Země II
V předchozím článku byl osvětlen vznik atmosféry Země a postupné zvýšení množství kyslíku na množství 0,01 dnešní hodnoty. Tato hodnota umožnila vývoj živočichů, kteří potřebují získávat kyslík přímo. Při zvýšení koncentrace kyslíku v atmosféře, došlo i ke zvýšení ochrany povrchu Země před škodlivým ultrafialovým zářením, které je právě pohlcováno kyslíkem. Ve vodě pronikalo UV záření již pouze do hloubky 1 metru, což ještě více umožnilo vznik života v oceánech a mořích. Díky dalšímu snížení nebezpečného záření mohly pak první rostliny pronikat na souši.

první živočichové

Obr.: První živočichové
Zdroj: http://vedaprovsechny.blog.cz/0906/pocatek-zivota


Před 400 miliony lety (geologické stáří Země prvohory: silur - devon) dosáhlo množství kyslíku v atmosféře 0,1 současné hodnoty. Díky zvýšenému podílu kyslíku (O2), bylo umožněno vzniku ozonové vrstvy (ozon – O3). Ultrafialové záření již nemohlo dopadat na bezprostřední povrch planety a život na Zemi se mohl plně rozvíjet. Následovalo rapidní zrychlení růstu koncentrace kyslíku v atmosféře, který byl vytvářen fotosyntézou masivních lesních porostů. Brzy byla dosažena dnešní hodnota kyslíku v atmosféře. V karbonu (350 – 300 milionu let) byl obsah kyslíku dokonce vyšší než dnes. Pokles pak nastal při úbytku oxidu uhličitého (CO2), kdy množství vegetace odumřelo. V permu (300 – 250 mil. let) se hodnota kyslíku ustálila na dnešní hodnotě, která jen mírně kolísá.
Dnešní složení atmosféry:

Plyn

Objemový podíl [%]

Hmotnostní podíl [%]

Dusík

78,084

75,51

Kyslík

20,946

23,01

Argon

0,934

1,286

Oxid uhličitý

0,035

-

 

složení atmosféry
Obr.: Složení atmosféry
Zdroj: Blocker B.


Mezi další plyny v atmosféře pak patří hélium, metan, krypton, vodík, ozon atd. Z těchto plynů je pak právě nejdůležitějším ozon, který chrání zemský povrch před UV zářením a vytváří tzv. ozonovou vrstvu (25 – 30 km nad zemským povrchem). Dnešní atmosféra je mnohem vyšší, než tomu bylo při jejím vzniku, sahá asi do výšky 20 – 40 tisíc km, kde pak plynule přechází do meziplanetárního prostoru.

atmosféra

Obr.: Atmosféry
Zdroj: Toulky Vesmírem (2013)


Atmosféra je proměnlivá sféra Země, která se neustále vyvíjí. Hlavním nynějším tématem je zvyšování koncentrace oxidu uhličitého, který je jednou z příčin oteplování planety. Taktéž dochází k přibývání dusíku, převážně z automobilové dopravy. Katalyzátorem změn je v poslední době člověk a jeho průmyslová výroba.

Autor: SG

frame-scrollup