Vzdušné víry, neboli rotující bouře

Vzdušné víry, neboli rotující bouře
11.09.2015
Vzdušné víry, další díl ze seriálu "Bouřková oblaka", jedná se o rotující bouře

SERIÁL: BOUŘKOVÁ OBLAKA
Díl 5. VZDUŠNÉ VÍRY


V předchozím díle jsme se zaměřili na supercely - silné rotující bouře. Dnes tento pojem "rotující bouře" ještě trochu rozvineme a podíváme se na zoubek tornádům a hurikánům - extrémním jevům, které zásadně souvisí s bouřkovými oblaky, a které lze nadřazeným slovem nazvat vzdušné víry.

Snad nejjednodušším zástupcem vzdušných vírů je tromba. Tromby se rozlišují na velké a malé - malé tromby vznikají během slunečného dne a jsou to malé přízemní víry. Jako velké tromby se potom označuje jakýkoli vzdušný vír, který nemá horizontálně položenou osu rotace, a který se nedotýká zemského povrchu. Vždy má tedy podobu jakési nálevky vystupující z oblaku. Mohou se vytvořit jak nad zemskou pevninou, tak i nad vodní hladinou. Tromba se v České republice vyskytuje ze všech zástupců vzdušných vírů jevů vůbec nejčastěji. Ročně jich je průměrně pozorováno asi 14, z nichž 2 lze označit jako tornáda (pro srovnání - v Americe, v povodí řeky Mississippi, se ročně vytvoří v průměru 1400 tornád).

tromba
zdroj snímku: http://www.tornada.cz/tornada-v-cr/rada-tromb-7.5.2013/

Jako tornáda se označují velké a ničivé tromby, vyskytující se především v USA. Tento termín se však používá i v jiných zemích pro označení jevu velmi podobného typickému tornádu, který však nezpůsobuje takovou destrukci jako typické tornádo. Obecně lze říci, že tornáda jsou rotující vzdušné víry, která se ale (na rozdíl od tromb) dotýkají zemského povrchu, a která tedy mohou ohrozit životy lidí na této planetě. Tornáda vznikají v nestabilním, vlhkém tropickém vzduchu nejčastěji pod základnou konvektivní bouře - jako konvektivní bouře jsou obecně označovány bouřková oblaka druhu cumulonimbus, ovšem ta nejničivější tornáda jsou vždy vázána na supercely.

tornado
zdroj snímku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do

Hurikány jsou pak asi tím nejextrémnějším projevem vzdušného víru, jaký existuje. Svým tvarem mohou připomínat spirální galaxie s rameny, které stejně jako ramena hurikánu vybíhají od centra směrem ven a kopírují přitom tvar logaritmické spirály. Úžasný pohled na tyto vzdušné víry, které vznikají výhradně nad vodní hladinou, nám nabídly satelity na oběžné dráze.

galaxie
Image Credit: M101 - NASA, ESA, CFHT, NOAO; Typhoon Rammasun - MODIS, NASA

Snad nejznámější hurikán ve sluneční soustavě je Velká rudá skvrna - anticyklona, která zuří v atmosféře Jupitera a to minimálně od roku 1665, kdy byla poprvé pozorována. Tuto obrovskou (bez problému by se do ní vešly dvě planety Země) a stabilní bouři můžeme u největší planety sluneční soustavy pozorovat dodnes.

jupiter

zdroj snímku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planeta%29

V příštím díle tohoto seriálu se zaměříme na blesky - především na různé druhy blesků.

 

Seriál: BOUŘKOVÁ OBLAKA

Díl 1. VZNIK, Díl 2. CHARAKTERISTIKA, Díl 3. DOPROVODNÁ OBLAKA, Díl 4. SUPERCELY, Díl 5. VZDUŠNÉ VÍRY, Díl 6. BLESKY, Díl 7. OSTATNÍ OBLAČNOST, Díl 8. ZÁNIK BOUŘE

 

Autor: PH

frame-scrollup