Vzduch je čistší

Vzduch je čistší
21.11.2011
Množství polétavécho prachu PM10 mírně kleslo pod imisní limity

Špatná situace v oblasti kvality ovzduší, kdy po dlouhou dobu byly překračovány imisní limity pro prachové částice PM10 se konečně zlepšila a na všech měřících stanicích klesla jejich koncentrace mírně pod denní limity a proto je kvalita ovzduší momentálně hodnocena jako dobrá, ve větších městech většinou jako uspokojivá. Vzhledem k tomu, že inverzní charakter počasí bude ve střednědobém horizontu nadále pokračovat, lze očekávat, že imisní limity pro polétavý prach budou opět na některých místech překračovány.

frame-scrollup