Vyhrajte meteostanici, teploměry a srážkoměry

Vyhrajte meteostanici, teploměry a srážkoměry
08.10.2011
Vyhrajte meteostanici, různé typy teploměrů a srážkoměry

Vyhrajte poloprofesionální meteostanici GARNI 1029X, která měří vnitřní a venkovní teplotu, vnitřní a venkovní relativní vlhkost, barometrický tlak, rychlost a směr větru a srážky, zobrazuje ikony předpovědi počasí, upozorní Vás na možnost bouřky a náledí a mnoho dalšího.


Dále hrajeme každý týden o 10 cen, v prvním týdnu se jedná o vnitřní digitální teploměr, v druhém týdnu o teploměr max-mini, ve třetím týdnu o netradiční pokojový teploměr Galileo, ve čtvrtém týdnu o digitální okenní teploměr, v pátém týdnu o stylový srážkoměr a v šestém týdnu o vlhkoměr s teploměrem.

 

Zúčastnit se soutěže je snadné, stačí odeslat sms ve tvaru HRAJ POCASICZ (slovně: HRAJmezeraPOCASICZ) na číslo 9079909, cena sms včetně DPH je 9 Kč. Každá odeslaná sms je zařazena do hlavního slosování, které proběhne 21. 11. 2011. Dále je každá sms zařazena do slosování o aktuální týdenní výhru.

vyhrajte poloprofesionální meteostanici

poloprofesionální meteostanice GARNI 1029X

týdenní výhry

pošlete SMS ve tvaru HRAJ POCASICZ cena sms je 9 Kč

 

Vyhrajte poloprofesionální meteostanici GARNI 1029X, která měří vnitřní a venkovní teplotu, vnitřní a venkovní relativní vlhkost, barometrický tlak, rychlost a směr větru a srážky, zobrazuje ikony předpovědi počasí, upozorní Vás na možnost bouřky a náledí a mnoho dalšího. Dále hrajeme každý týden o 10 cen, v prvním týdnu se jedná o vnitřní digitální teploměr, v druhém týdnu o teploměr max-mini, ve třetím týdnu o netradiční pokojový teploměr Galileo, ve čtvrtém týdnu o digitální okenní teploměr, v pátém týdnu o stylový srážkoměr a v šestém týdnu o vlhkoměr s teploměrem.

 

Zúčastnit se soutěže je snadné, stačí odeslat sms ve tvaru HRAJ POCASICZ (slovně: HRAJmezeraPOCASICZ) na číslo 9079909, cena sms včetně DPH je 9 Kč. Každá odeslaná sms je zařazena do hlavního slosování, které proběhne 21. 11. 2011. Dále je každá sms zařazena do slosování o aktuální týdenní výhru.

 

Pravidla soutěže o meteostanici a teploměry s webem Počasícz.cz

(1) Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 8. 10. 2011 do 20. 11. 2011 včetně. 

(2) Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která odešle ve správném tvaru sms, tedy HRAJ POCASICZ (slovy: HRAJmezeraPOCASICZ),  na číslo 9079909. Cena za odeslání SMS zprávy je 9 Kč vč. DPH.  Jiný způsob účasti v soutěži není dovolen.

(3) Výherce
Soutěž bude probíhat v týdenních intervalech, které budou vždy od pondělí do neděle (kromě prvního týdne, kdy soutěž začíná již v sobotu 8. 10. 2011) a následující pondělí proběhne počítačem vylosování 10 výherních sms a tito účastníci soutěže získají cenu, o kterou se v daném týdnu soutěžilo. Seznam cen s rozepsáním pro jednotlivé týdny je uveden v odstavci „Výhry“. Do týdenního slosování se počítají jen sms došlé v aktuálním týdnu a nejsou tedy započítávány do dalšího týdenního slosování. Všechny platné sms zaslané v období trvání soutěže budou zařazeny do hlavního slosování o hlavní cenu. Slosování o hlavní cenu proběhne 21. 11. 2011 a výherní sms bude vybraná počítačem.

(4) Převzetí výhry
Výherce bude o své výhře informován telefonicky na vylosované telefonní číslo. Po sdělení údajů potřebných pro odeslání výhry, bude výhra neprodleně odeslaná výherci na jim sdělené kontaktní údaje.

(5) Výhry

Hlavní výhra losovaná 21. 11. 2011: Meteostanice GARNI 1029X


Týdenní výhry v období:


8. 10. 2011 – 16. 10. 2011 – Digitální teploměr 702
17. 10. 2011 – 23. 10. 2011 – Teploměr Maxi–mini 016
24. 10. 2011 – 30. 10. 2011 – Teploměr Galileo 60154
31. 10. 2011 – 6. 11. 2011 – Okenní teploměr 10
7. 11. 2011 – 13. 11. 2011 – Srážkoměr 008
14. 11. 2011 – 20. 11. 2011 – Vlhkoměr s teploměrem 2

(6) Na výhru není právní nárok
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit nebo změnit pravidla.

(7) Organizátor soutěže
Organizátor soutěže je: Lukáš Kollárik, I. Šustaly 1086, Kopřivnice 742 21; IČ: 76654010

(8) Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů, a to včetně změny jejích pravidla nebo zrušení soutěže bez náhrady. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel se zavazuje, že nebude poskytovat telefonní čísla z přijatých sms třetím osobám a budou využity jen pro potřeby soutěže
Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher Českou poštou.

Provozovatelem služby je Lukáš Kollárik, telefonická infolinka 723810762. Cena za odeslání SMS zprávy je 9 Kč vč. DPH. Za službu technicky odpovídá Axima spol.s r.o. , infolinka prsms@axima-brno.cz, www.platmobilem.cz

frame-scrollup