Víte, jak vznikají srážky?

Víte, jak vznikají srážky?
18.05.2015
Tento týden bude poměrně hojný na srážky, podívejme se na ně trochu podrobněji

Charakteristika atmosférických srážek: jsou to produkty kondenzace a sublimace vodní páry v ovzduší, dopadající na zemský povrch. Jedná se o veškerou vodu v kapalném nebo tuhém skupenství vypadávající ze všech druhů oblaků, nebo se usazující na zemském povrchu. Atmosférické srážky vznikají tak, že vodní kapky a ledové krystalky se spojují, zvětšují svůj objem a výstupné proudy v atmosféře je už nedokážou udržet a vypadávají na zemský povrch. Tehdy hovoříme o vertikálních srážkách. Podle skupenství, tvaru a velikosti rozlišujeme několik typů vertikálních srážek:

 • Déšť: tvoří ho vodní kapky o průměru minimálně 0,5 mm a maximálně 2 mm.
 • Mrholení: tvoří ho malé kapky, menší než 0,5 mm.
 • Sníh: je tvořen ledovými krystalky hvězdicovitého tvaru. Při teplotách nad -5 °C jsou krystalky větší a shlukují se do vloček.
 • Sněhové krupky: bílé neprůsvitné ledové kulovité zrna s průměrem 2 až 5 mm.
 • Sněhová zrna: malé bílé neprůsvitné ledové kulovité zrna menší než 1 mm.
 • Mrznoucí déšť: průhledné ledové zrna o průměru menším než 5 mm. Vzniká zmrznutím dešťových kapek, nebo roztopením sněhových vloček.
 • Kroupy: kuličky nebo kousky ledu, které mají průměr 5 až 50 mm.
 • Sněhové jehličky: jsou tvořené jehličkovými nebo destičkovými krystalky ledu.


Denní a roční chod srážek: při denním chodu se rozlišují dva základní typy chodu srážek:

 • Pevninský typ: má dvě maxima a dvě minima. Hlavní maximum se vyskytuje po poledni, vedlejší ráno a souvisí s denním chodem oblačnosti.
 • Mořský typ: má jedno maximum v ranních hodinách a minimum odpoledne.

 

Při ročním chodu srážek se vyčleňuje několik základních typů vázaných na všeobecnou cirkulaci atmosféry:

 • Rovníkový typ: je charakteristický dvěma obdobími dešťů, vyskytujících se během rovnodennosti
 • Tropický typ: dvě rovníkové maxima se přibližují s rostoucí zeměpisnou šířkou až k jejich splynutí, které se váže na letní období a trvá přibližně 4 měsíce
 • Typ tropických monzunů: je podobný jako tropický typ, jen je výraznější. Období dešťů a sucha jsou ostře ohraničena.
 • Typ subtropický, středomořský: minimum srážek připadá na léto, a maximum na podzim a zimu
 • Pevninský typ mírných šířek: maximum srážek připadá na léto a minimum na zimu. Vyskytuje se v centrálních částech kontinentů
 • Mořský typ mírných šířek: maximum srážek se může vyskytnout v zimě, nebo je charakteristické rovnoměrné rozložení srážek během celého roku. Vyskytuje se v západních oblastech kontinentů
 • Monzunový typ mírných šířek: maximum srážek je v létě, minimum v zimě. Tento typ je podobný pevninskému typu mírných šířek, amplituda ročního chodu srážek je vyšší. Tento typ je typický pro východní Asii.
 • Polární typ: maximum srážek připadá na období nejvyšší vlhkosti, což je v létě. Minimum na zimu. V oblastech oceánů se může maximum přesouvat na zimu.
frame-scrollup