Území dusí smog, hlavně PM10

Území dusí smog, hlavně PM10
14.11.2011
Koncentrace prachových částic výrazně překračují limity

Pokračující inverzní charakter počasí má za následek kromě nízkých teplot v nižších nadmořských výškách také výrazné zhoršení kvality ovzduší, kdy jsou na téměř všech měřících stanicích na našem území překračovány limity pro suspendované částice PM10.

Co to jsou částice PM?
Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Aktuálně jsou u nás překročeny limity pro částice PM10 na téměř všech měřících stanicích a nejhorší situace byla na Ostravsku, kde však v posledních hodinách dochází ke zlepšování kvality ovzduší a limity jsou zde překračovány 3x, oproti i 6 násobnému překročení limitů. Špatná situace je i v Brně, v Praze a ve středních Čechách, také v Čechách severozápadních. Prakticky celé území trpí zhoršenou kvalitou ovzduší a tento stav vydrží ještě několik následujících dní. Proto se v těchto dnech nedoporučuje zvýšená fyzická zátěž ve venkovních prostorech.

vyhrajte poloprofesionální meteostanici

frame-scrollup