Teplotní kontrasty mezi městem a venkovskou krajinou

Teplotní kontrasty mezi městem a venkovskou krajinou
04.09.2015
Víte, z jakého důvodu je příjemněji v parných dnech na v přírodě, než ve městě? Už jste slyšeli o tepelném ostrovu města?

Povrch Země je už po staletí přetvářen lidskou aktivitou, která v posledních 150 letech zesiluje. Zvláště pak ve městech je vytvářena nová nebo značně rozšiřována zástavba, probíhá stavba komunikací aj. Ve venkovské krajině je stále dominantním faktorem vegetace. Čím větší množství zeleně, tím značnější je transpirace (výpar z povrchu rostlin). Díky výparu je z povrchu odnímáno teplo a povrch se ochlazuje. Tato skutečnost je nejvíce patrná ve výrazném ochlazení lesních porostů vůči okolí.

I půda je vlhčí v případě osázení vegetací a při vyšším výparu dochází k výraznějšímu ochlazení povrchu. Důležitým faktorem je zde množství srážek, které se může do nezastavěné půdy volně vsakovat. Naopak v městské zástavbě je srážková voda odváděna, převážně kvůli rozsáhlým plochám nepropustných povrchů (parkoviště, silnice, chodníky atd.). Většina srážek odchází kanalizací a retence (zadržení vody) ve městě je omezená na pár lokalit (parky aj.). Povrch je tedy sušší a příjmem slunečního záření se více otepluje, jelikož nedochází k odnětí energie při vypařování.

Stavební materiály hrají také významnou roli, mnohé z nich přes den pohlcují a déle uchovávají zářivou energii, v noci ji pak vydávají do okolí. Pohlcování tepla se zvýrazňuje několikanásobným odrazem slunečního záření mezi vertikálními povrchy (stěny budov apod.). Výsledkem jsou vyšší teploty ve městě přes den i v noci.

 

Kombinace mnohých faktorů vytváří efekt tzv. tepelného ostrova města. Tepelný ostrov města je nejvýraznější v noci, kdy materiály vyzařují teplo přijímané přes den. Intenzivněji se efekt projevuje v zimě, kdy vzniká nadmíra tzv. odpadního tepla. Odpadní teplo uniká z budov do okolí, kvůli nízké schopnosti izolovat uzavřených prostor, ale i vedením (teplejší objekty předávají teplo sousedním – chladnějším). K zesílení tepelného ostrova přispívá i bezvětří, kdy je omezená výměna teplejšího vzduchu města s okolím.

oteplování v evropských městech

Zdroj: WWF, grafika HN Tomáš Daněk

 

Výjimečná situace nastává v pouštních oblastech. Ve městech – oázách je větší koncentrace vegetace než v okolní krajině. Díky evapotranspiraci (výpar z povrchu neživých i živých objektů => celkový výpar z povrchu) zavlažované vegetace ve městě se může teplota držet níže než v okolí.

 

několikanásobný odraz mezi budovami

Několika násobný odraz mezi budovami města

 

venkovská krajin

Venkovská krajina – nemožný několikanásobný odraz mezi budovami, velké plochy vegetace (výpar)

 

Autor: SG

frame-scrollup