Světový den vody

Světový den vody
22.03.2016
Připomeňme si v dnešním dni, který byl vyhlášen jako světový den vody, jak je pro nás (zejména pitná) voda důležitá.

Dnešní den je od roku 1993 oznáván jako Světový den vody. Spojené národy tak chtěly upozornit na skutečnost, že více než miliarda lidí na této planetě nemá dostatek pitné vody. Nedostatek pitné vody je jeden z největších celosvětových problémů současnosti. 

 

Na vodu jsme si tak zvykli, že ji bereme jako samozřejmost. Téměř kdykoliv ji má k dispozici každá domácnost, a když se snad stane, že se , nastává problém. Bez vody se neobejde žádný organismus na této planetě. Ten hlavní důvod, proč bychom se měli starat o to, zda je na naší planetě dostatek čisté a ničím nekontaminované vody, je jistě ten, že jsou na ní závislé všechny formy života které známe - a pravděpodobně to byla právě voda, kde život vznikl.

 

Medůza v moři

 

Pokud této životodárné kapaliny dostatek nebude, budeme to my - lidé, kdo za to ponese zodpovědnost a sami na to doplatíme. Do vody vypouštíme nebezpečný odpad a škodíme tak nejen sami sobě, ale i ostatním organismům. Je nutné dbát o životní prostředí a zamezit styku nebezpečných látek s vodou. A pokud se tomu zabránit nedá, pokusme se alespoň minimalizovat dopady a situaci co nejdříve napravit.

 

Pokud si říkáte, že vy sami s problémem pitné vody nemůžete nic udělat, mýlíte se. Zkuste si spočítat, kolik pitné vody denně ve vaše domácnosti spotřebuje. Kolik litrů denně, týdně či měsíčně to je. Je to obrovské číslo v porovnání s tím, co mají k dispozici lidé v jiných koutech naší planety a je jen na nás, co s tím uděláme. 

 

Vlnky na vodě po dopadnutí kapky

 

Touze po přírodním bohatství zabránit nedokážeme. Dnešní civilizovaný svět to přímo vyžaduje, jinak by zkolaboval. Je ale důležité se naučit vodu a další bohatství naší planety využívat v rozumné míře. Neplýtvejme zbytečně pitnou vodou tam, kde by se dala použít voda dešťová - např. při zalévání květin. Když si myjeme ruce, ztlumme proud vody tak, aby neteklo vody zbytečně mnoho. Zavírejme kohoutek i na tu krátkou chvíli, kdy si nanášíme na ruce mýdlo. Zdá se to jako chvíle, ale proč zbytečně plýtvat ? Každý, kdo si tato slova vezme k srdci, může danou situaci zlepšit.

 


Autor: PH

 

 

frame-scrollup