Supercely, silné rotující bouře

Supercely, silné rotující bouře
10.09.2015
Znáte supercely? Mohutné a silné rotující bouře, za kterými musíte vyrazit do světa

SERIÁL: BOUŘKOVÁ OBLAKA
Díl 4. SUPERCELY


V předchozích dílech jsme se bavili o tom, jak vzniká oblačnost druhu cumulonimbus a dva nejčastější druhy doprovodné oblačnosti. Dnes se seznámíme se supercelami a s tím, co tyto bouře dokáží. Existují celkem tři druhy supercel, které se dělí podle intenzity srážek, ale nyní se budeme zabývat supercelami obecně.

Supercely lze zjednodušeně popsat jako velmi silné, rotující bouře. Často jsou doprovázeny extrémními projevy přírody jako silné deště, krupobití, blesky a tornáda. Jestliže jsme v souvislosti s bouřkovými oblaky v prvním díle řekli, že vznikají jen při splnění určitých podmínek, u supercel to platí dvojnásob.

supercela

Zdroj obrázku: https://bpsfuelforthought.wordpress.com/2015/06/09/the-supercell-storm/

Ačkoliv nejsou v ČR supercely nijak časté, neznamená to, že bychom je nikdy nemohli pozorovat. Tyto bouře vznikají ve specifických podmínkách z bouřkových mraků druhu cumulonimbus - dá se tedy říct, že tím nejnebezpečnějším, v co může oblak druhu cumulonimbus vyrůst, je supercela. Na vznik supercely může předem upozorňovat tzv, over-shooting top - přestřelující vrchol. Ten lze ve vzácných případech pozorovat na horní části kovadliny jako jakýsi hrbol, který díky mohutnému vzestupnému proudění překročil tropopauzu a dosáhl až do stratosféry. Přestřelující vrchol tedy odporuje tomu, co jsme si řekli v druhém díle - že nad tropopauzu oblaka nikdy nemohou vyrůst. Je to první příznak silné bouře, který upozorňuje na velmi silné vzestupné proudění, které může (ale nemusí) vést ke vzniku supercely.

Pokud již supercela vznikla, obvykle nás na to upozorní mohutný rotující oblak, ze kterého se ozývají hromy a který neustál mění svoji podobu. Rotace oblaku kolem svislé osy je pozorovatelná i v reálném čase. Bouři často doprovází doprovodná oblaka, např. shelf cloud nebo mammatus. Nejlépe lze tyto bouře pozorovat z jihu. Pokud přes nás přechází supercela, můžeme být ve velkém nebezpečí.

supercela

Zdroj obrázku: http://stevehorstmeyer.blogspot.cz/2013/03/thunderstorm-primer-part-6-supercell.html

Často můžeme supercelu odhalit i pomocí meteorologickém radaru - supercela často svým tvarem připomíná jedno nebo i více ramen vybíhajících z bouřkové buňky podobně, jako vybíhají z galaktického centra ramena spirální galaxie.

radar supercela

Zdroj obrázku: http://www.weather.gov/mhx/Apr151999EventReview

Supercely patří k extrémním projevům planety Země, protože právě díky nim nejčastěji vznikají obří kroupy, velmi silný vítr a také tornáda. V České republice jsou supercely výjimečnou záležitostí, a tak jsou u nás i tornáda (naštěstí) velmi vzácná. Například v severní Americe jsou ale podmínky k vytvoření supercel mnohem příznivější - setkává se zde velmi vlhký oceánský vzduch s nahřátým, pevninským vzduchem, a tak zde často vznikají nejnebezpečnější tornáda na světě.
 
V příštím díle tohoto seriálu se zaměříme na extrémní meteorologické jevy - tromby, tornáda a hurikány.

 

Seriál: BOUŘKOVÁ OBLAKA

Díl 1. VZNIK, Díl 2. CHARAKTERISTIKA, Díl 3. DOPROVODNÁ OBLAKA, Díl 4. SUPERCELY, Díl 5. VZDUŠNÉ VÍRY, Díl 6. BLESKY, Díl 7. OSTATNÍ OBLAČNOST, Díl 8. ZÁNIK BOUŘE

 

Autor: PH

frame-scrollup