Špatně se dýchá

Špatně se dýchá
08.02.2012
Množství prachových částic v ovzduší překračuje několikanásobně limity

Množství prachových částic PM10 přesahuje limity téměř na většině území. Limity jsou na téměř všech stanicích překročeny dvoj až trojnásobně a takto znečištěné ovzduší je ve velkých i malých městech. Nejhorší sitauce je aktuálně v odpoledních hodinách v Ostravě a jejím širokém okolí, dále například v Prostějově, Uherském Hradišti, Českých Budějovicích, v Plzni, Liberci, České Lípě, Mladé Boleslavi a na mnoha dalších místech.

Co to jsou částice PM?
Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

frame-scrollup