Smogová situace byla vyhlášena v Moravskoslezském kraji

Smogová situace byla vyhlášena v Moravskoslezském kraji
20.02.2018
Včera dopoledne vyhlásili meteorologové z ČHMÚ smogovou situaci pro oblast Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka bez Třinecka. Nadlimitní koncentrace byly naměřeny u jednotky polétavého prachu (PM10). Upozornění je v platnosti až do odvolání. Špatná kvalita vzduchu byla naměřena i ve Zlínském kraji, v jižní části Olomouckého kraje a v Praze.

V posledních dnech vykazovaly některé stanice v Moravskoslezském kraji zhoršenou kvalitu ovzduší, která vygradovala ve vyhlášení smogové situace. Dle metodiky Českého hydrometeorologického ústavu se k přijetí opatření přistupuje pokud, alespoň polovina měřících stanic překročí průměrné koncentrace prachu 100 mikrogramů v jednom metru krychlovém za 12 hodin a během příštích 24 hodin není předpoklad zlepšení podmínek. Na některých stanicích byly limitní hodnoty překročeny více než dvojnásobně. Dokonce na stanici v Ostravě Radvanicích bylo naměřeno 229 mikrogramů prachu v m3, přičemž hraniční hodnota je rovna 50 mikrogramům v m3. Tato stanice zaujímá v letošním roce prvenství co do počtu prašných dní, celkově jich bylo už 27. V regionu přetrvávají nepříznivé rozptylové podmínky. Odpoledne se očekává mírné zlepšení, ale stále budou koncentrace nad emisními limity. Smogová situace byla v kraji v letošním roce již vyhlášena 8. února a trvala čtyři dny.

Koncentrace polétavého prachu PM 10 na konci února 2018
Obr.: Vývoj denních hodinových průměrů částic PM10 na jednotlivých stanicích Moravskoslezského kraje
Zdroj: ČHMÚ

Smogovou situaci provází několik doporučení, které by měli místní dodržovat, aby se vyhnuli případným zdravotním komplikacím. Lidé by neměli venku vykonávat fyziky náročné cvičení a práce. Osoby s dýchacími problémy, srdečními nemocemi, senioři a malé děti by se neměli venku vůbec zdržovat. Stejně tak se nedoporučuje v domácnostech větrat. Dále se zvažuje omezení dopravních prostředků se spalovacími motory na úkor ekologičtější veřejné dopravy. Například ve Frýdku-Místku už MHD funguje zdarma. Další města se snaží posílit prostranství zeleně a Operační program Životního prostředí přispívá ke zlepšení situace kotlíkovými dotacemi.

Index kvality ovzduší 20. února
Obr.: Index kvality ovzduší na jednotlivých meteorologických stanicích v ČR
Zdroj: ČHMÚ

Polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů (PM10) je pro člověka velmi nebezpečný. Částice prachu malých rozměrů nedokážeme zachytit v chloupcích v nose a mohou se dostat snadno až do průdušek. Částice o velikosti 1 mikrometru už pronikají až do plicních sklípků. Pokud jsou lidé dlouhodobě vystavěni těmto nepříznivým podmínkám, zvyšuje se riziko chronických onemocnění dýchacích cest a zkracuje se jejich délka na dožití. 

Kromě Moravskoslezského kraje jsou vyšší koncentrace polétavého prachu naměřeny i na jihu Olomouckého kraje, ve Zlínském kraji a v zázemí Prahy.

Mapa znečistění ovzduší prachovými částicemi PM 10 dne 20.2.2018, nejhorší situace je na východě Moravy
Obr.: Hodinové průměry částic PM 10
Zdroj: ČHMÚ

frame-scrollup