Smog

Smog
11.10.2010
Většina oblastí našeho území hlásí zhoršenou situaci v čistotě ovzduší

Během dnešního dne nás opět trápí smogová situace. Nejhorší situace je u suspendovaných částic PM10 v Ostravě a okolí a v oblasti Prahy a okolí. Špatná situace se týká i Kladna. U osob s dýchacími problémy, se srdečními problémy u malých dětí a seniorů, by nemělo při takto špatných dýchacích podmínkách docházet k zátěži organismu, při níž dojde ke zvýšení frekvence dechu. Ke zlepšení situace dojde na konci týdne.

frame-scrollup