Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (4)

Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (4)
04.11.2015
Dnes si rozebereme podrobně jednu situaci s kladnou fází a jednu se zápornou fází. A nemusíme se dívat do historie ani daleko. Obě významné fáze se odehrály v posledních pěti letech.

V předchozích třech článcích o NAO jsme si detailně popsali co to NAO je, jaké má fáze a jaké situace se na tyto fáze nejčastěji váží. Dnes si rozebereme podrobně jednu situaci s kladnou fází a jednu se zápornou fází. A nemusíme se dívat do historie ani daleko. Obě významné fáze se odehrály v posledních pěti letech.

Kladná fáze

Prosinec 2011 – průměrný měsíční index 2,52

Celý měsíc převládalo ve střední Evropě teplé, vlhké a větrné počasí. Atlantik vyprodukoval přes dvacet tlakových níží, které směřovaly převážně severní drahou dále do Evropy. Jednotlivé tlakové níže byly velmi hluboké, nejhlubší z nich měla 945 hPa.  Zima se téměř neměla šanci dostat do střední Evropy.

Záporná fáze

Prosinec 2010 – průměrný měsíční index -1,85

Na pomezí měsíců listopad a prosinec 2010 se nad Grónskem vytvořila mohutná tlaková výše, která ve svém středu měla až 1050 hPa. Nad střední Evropou a postupně i nad Středomořím se tvořily tlakové níže, které začaly do Evropy natahovat arktický vzduch ze severu. Nejdříve vpád studeného vzduchu pronikl do západní Evropy, ale postupně se arktická hmota rozlila i do střední Evropy. Dne 2. prosince 2010 se nad východním Německem v hladině 850 hPa vyskytovala teplota kolem -20 °C. Jen o tři dny později již na stejném místě bylo +2 °C a další den se opět ochladilo na -10 °C.

1. 12. 2010
Obr. 1 Zvířený sníh větrem 1. prosince 2010(Daněk)


Shrnutí

Kladná fáze přináší pro do střední Evropy vlhké, větrné a teplotně spíše vyrovnané počasí. Naopak záporná fáze je zdrojem extrémních teplotních výkyvů, sněhových kalamit či povodní. Celkově můžeme říci, že Severoatlantická oscilace má vliv na počasí ve střední Evropě zejména v zimních měsících, ale ani v létě tento vliv nemůžeme zcela ignorovat. Pro zajímavost dodejme, že letošní červenec měl měsíční průměrný index NAO -3,18. Tato hodnota je historický nejvyšší od dob měsíčních měření. Stejnou hodnotu má ještě červenec 1993.

Autor: TD

Díl. 1., Díl 2., Díl 3.

 

frame-scrollup