Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (3)

Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (3)
25.10.2015
Záporná fáze - V této fázi se tlakové níže pohybují z Azorských ostrovů směrem do Středomoří. Výraznější tlakové výše se nacházejí v prostoru Grónska a často dochází k propojení s tlakovou výší nad Skandinávii a východní Evropou

SEVEROATLANTICKÁ OSCILACE A JEJÍ VLIV NA POČASÍ V EVROPĚ (3. DÍL)

Záporná fáze

V této fázi se tlakové níže pohybují z Azorských ostrovů směrem do Středomoří. Výraznější tlakové výše se nacházejí v prostoru Grónska a často dochází k propojení s tlakovou výší nad Skandinávii a východní Evropou. Obecně platí, že při záporné oscilaci dochází k meridionálnímu proudění, to znamená, že vzduchové hmoty se přemisťují ze severu na jih a opačně. To způsobuje výrazné frontální rozhraní, kdy na malém prostoru mohou byt velké teplotní rozdíly. Často se na těchto frontálních rozhraních tvoří hodně srážek, které mohou způsobovat povodně, v zimních měsících i sněhové kalamity. V záporné fázi mají numerické modely problémy i s krátkodobou předpovědí.

schéma záporné NAO
Obr. 1: Obecné schéma záporné NAO (alekistan.com)

Pokud se vyskytuje dlouhodobá záporná fáze s indexy pod  - 0,9 (jinak mluvíme o neutrální fázi), tak mezi nejtypičtější povětrnostní situace patří:

Severní a severovýchodní cyklonální situace (Nc, NEc)

Mohutná tlaková níže nad Velkou Británii nebo západně od ní zablokuje přenos zonálního proudění od západu a do střední Evropy proudí studený vzduch ze severu, případně severovýchodu. Klíčovou roli hraje tlaková níže, která se nachází v tu dobu nad pevninou. V České republice panuje studené počasí s četnými přeháňkami.
2

Obr. 2 Severní cyklonální situace 17. prosince 2005 (www.wetterzentrale.de)

Severovýchodní anticyklonální situace (NEa)

Střední Evropa je v tomto případě pod vlivem tlakové výše, která se postupně rozšiřuje ze západu dále na východ. Oblast nižšího tlaku vzduchu ustupuje na jihovýchod. Ve střední Evropě převládá většinou sušší, ale studené počasí.

3
Obr. 3 Severovýchodní anticyklonální situace 23. ledna 2006 (www.wetterzentrale.de)

Východní cyklonální situace (Ec)

Nad severní Evropou a Ruskem se nachází rozsáhlá tlaková výše a nad centrálním Středomořím probíhá tvorba tlakových níží. Tyto tlakové níže pumpují teplý a velmi vlhký mořský vzduch, naopak kolem tlakové výše se do střední Evropy dostává vzduch sušší a chladný. Na styku těchto dvou vzduchových hmot se vytváří frontální rozhraní, které přináší na poměrně plošné území hodně srážek.

4
Obr. 4 Východní cyklonální situace 2. prosince 2010 (www.wetterzentrale.de)

Jihovýchodní, jižní anticyklonální a jihovýchodní cyklonální situace (SEa, Sa a Sec)

Stále je hlavní dominantou nad Evropou tlaková výše v severních částech Evropy, ale v tomto případě může docházet k propojení i s tlakovou výší nad východní Evropou. V tomto případě je osa hlavní proudění více naklopena na jihovýchod. Pokud se tlakové níže nad středomořím nacházejí více na západě, tak dochází k teplému jižnímu proudění.

5
Obr. 5 Jihovýchodní cyklonální situace 22. listopadu 2010 (www.wetterzentrale.de)

Cyklona nad střední Evropou (C)

Oblast nízkého tlaku se v tomto případě nachází nad střední Evropou, kde se udržuje delší dobu. Tato situace přináší hodně srážek.

6
Obr. 6 Cyklóna nad střední Evropou 16. října 1960 (www.wetterzentrale.de)

Zdroje: CÍLEK, V. (2010) Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední době ledové
             http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml

Autor: TD

 
frame-scrollup