Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (2)

Severoatlantická oscilace a její vliv na počasí v Evropě (2)
17.10.2015
Při kladné fázi jsou tlakové útvary rozloženy tak, že u Azorských ostrovů se nachází oblast vysokého tlaku vzduchu a v oblasti Islandu se vyskytuje tlakové níže

SEVEROATLANTICKÁ OSCILACE A JEJÍ VLIV NA POČASÍ V EVROPĚ (2. díl)

Kladná fáze

Při kladné fázi jsou tlakové útvary rozloženy tak, že u Azorských ostrovů se nachází oblast vysokého tlaku vzduchu a v oblasti Islandu se vyskytuje tlakové níže. Mezi těmito hlavními tlakovými útvary zesiluje zonální proudění, které přináší do České republiky v zimní polovině roku teplé a vlhké počasí. Jednotlivé tlakové níže postupují přes severní Evropu dále k východu. Tvorba tlakových níží se v Atlantickém oceánu neustále obnovuje, takže může postupovat během krátké doby přes Atlantik hned několik tlakových níží. Severní Amerika a Grónsko naopak většinou mají chladné zimy.

schéma NAO
Obr. 1: Obecné schéma kladné NAO (alekistan.com)

Pokud se vyskytuje dlouhodobá kladná fáze s indexy nad 0,9 (jinak mluvíme o neutrální fázi), tak mezi nejtypičtější povětrnostní situace patří:

Západní cyklonální situace (Wc)

V zimě teplé a vlhké počasí, kdy se průměrné denní teploty pohybují kolem 5 °C. Pro hory však může tato situace přinášet četné sněžení a sněhová pokrývka rychle roste. Často se však střídají teplé sektory, které i na hory přechodně může přinášet oteplení.

1.2.2004
Obr. 2: Tlakové pole nad Evropou ze dne 1. 2. 2004 (wetterzentrale.de)

Západní anticyklonální situace (Wa)

Osa frontální zóny je poněkud více vysunuta k severu, takže ve střední Evropě panuje o něco sušší počasí a často se mohou vytvářet inverze, které v nižších polohách teplotu snižují. Naopak na horách je teplo. Část frontálních systémů mohou okrajově zasahovat do počasí u nás.

8.12.2004
Obr. 3: Tlakové pole nad Evropou ze den 8. 12. 2004 (wetterzentrale.de)

Jihozápadní cyklonální situace (SWc)

Oblast vyššího tlaku vzduchu se nachází nad východní Evropou a nad střední Evropou se nachází frontální zóna od jihozápadu k severovýchodu. Velký postrach pro vlekaře. Pokud tato situace trvá delší dobu, může předčasně ukončit zimní sezónu na horách.

24.12.2003
Obr. 4: Tlakové pole nad Evropou ze dne 24. 12. 2013 (wetterzentrale.de)

Jihozápadní anticyklonální situace (SWa)

I v tomto případě se jedná o teplý charakter počasí, ale frontální zóna je daleko v západní Evropě. Ve střední Evropě převládá inverzní počasí, s chladným počasím v nížinách a velmi teplým počasím na horách.


17.12.2013
Obr. 5: Tlakové pole nad Evropou ze dne 17. 12. 2013 (wetterzentrale.de)

Zdroje: CÍLEK, V. (2010) Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední době ledové

Autor: TD

SEVEROATLANTICKÁ OSCILACE A JEJÍ VLIV NA POČASÍ V EVROPĚ (1. díl)

frame-scrollup