Seriál Bouřková oblaka - Zánik bouře

Seriál Bouřková oblaka - Zánik bouře
20.09.2015
Od počátku a vývoje vzniku bouře, jsme se dostali až k samému závěru, tedy momentu, kdy bouře zanikají

SERIÁL: BOUŘKOVÁ OBLAKA
Díl 8. ZÁNIK BOUŘE


V posledním díle tohoto seriálu o bouřkových oblacích se zaměříme na to, jak bouře zaniká a jaké jevy lze během zániku bouře pozorovat.

Zánik bouře je v podstatě vyvolán tím, že nad vzestupným prouděním (které buňku podporuje v růstu) začne převládat proudění sestupné, což bude mít takový následek, že se buňka bude rychleji rozpadávat. Na to, že bouře již začíná slábnout, nás mohou upozornit zvláštní doprovodná oblaka, o kterých jsme se bavili ve třetím díle. Jsou to oblaka druhu cumulonimbus mammatus. Ačkoliv to není pravidlem, většinou se tato oblaka utváří na spodní straně kovadliny zanikající bouře a my je tak můžeme pozorovat. V některých, vzácnějších případech se ovšem utvářejí současně s růstem bouře.


mammatus

Snímek oblaků mammatus

Na to, že bouře zaniká, nás může nejspolehlivěji upozornit to, že z bouře začnou vypadávat srážky v podobě deště. Právě srážky jsou totiž jakýmsi důkazem toho, že vzestupného proudění bylo poraženo. Z bouřkového oblaku nebude pršet až do doby, kdy začne převládat sestupné proudění. Pokud tedy z bouřkového oblaku začnou vypadávat srážky, je to jasný důkaz toho, že bouře ztrácí na síle a brzy zanikne.

 

meteo
Snímek kumulonimbu

Jakmile vzestupné proudění zanikne úplně, začne se oblak rozpadat. Z bouřkového oblaku může delší dobu přetrvat jen jeho vrchní část. Ačkoliv vzestupné proudění už dávno zaniklo, vysoká oblačnost v podobě cirrů může vytrvat i do následujícího dne. Tuto oblačnost pak označujeme jako cirrus cumulonimbogenitus, protože její původ je v oblačnosti cumulonimbus. Tato oblačnost je hlavně v létě ukazatelem toho, co zbylo ze včerejší bouřkové oblačnosti a mnohdy nám tak může napovědět, jaký bude dnes následovat vývoj počasí. Někdy lze tyto cirry pozorovat v podobě vláknité oblačnosti "vypadávající" z kumulonimbu.


cumulonimbus
Snímek siluety kumulonimbu

Tak tedy bouře zanikají a tak končí i tento seriál. Brzy se zase setkáme v dalším, připravovaném seriálu, který bude zaměřen na optické jevy v atmosféře.

 

Seriál: BOUŘKOVÁ OBLAKA

Díl 1. VZNIK, Díl 2. CHARAKTERISTIKA, Díl 3. DOPROVODNÁ OBLAKA, Díl 4. SUPERCELY, Díl 5. VZDUŠNÉ VÍRY, Díl 6. BLESKY, Díl 7. OSTATNÍ OBLAČNOST, Díl 8. ZÁNIK BOUŘE

 

Autor: PH

frame-scrollup