Řeky pokračují v stoupání

Řeky pokračují v stoupání
03.06.2013
Berounka, Labe i Vltava budou pokračovat ve vzestupech hladin. Srážky přibývají na Moravě

Od dnešního rána napršelo nejvíce srážek ve středních Čechách a na jihu Českomoravské vrchoviny, do 20 mm.

Hydrologická situace: Vzestupy jsou patrné na tocích odvodňujících
Českomoravskou vrchovinu, pravostranných přítocích Labe, na dolním
toku Berounky a jejích přítocích, na Ohři pod VD Nechranice, na Labi od
Brandýsa po státní hranici. Vltava v Praze je setrvalá.

Toky s dosaženým 3. SPA (Pondělí 03.06.2013 17 hod.)
Cidlina, Mrlina, Výrovka, horní Vltava, Malše, Stropnice, Lužnice, Hamerský
potok, Nežárka, Smutná, Blanice, Otava, Mastník, Blanice (přítok Sázavy),
Chotýšanka, dolní Sázava, dolní Vltava, Mže, Radbuza, Uhlava, Úslava,
Berounka, Klabava, Labe od Mělníka po státní hranici, Bílina, Flájský
potok, Smědá.

Předpokládaný vývoj: Srážky v Čechách slábnou, na severu Moravy bude
vydatněji pršet.
Na dolní Berounce bude pokračovat vzestup, odhad kulminace v Berouně je
dnes v noci, cca 1100 m3/s, dotok do Prahy předpokládáme v ranních hodinách
 V Praze Malé Chuchli by se dnes měl průtok i nadále pohybovat kolem
úrovně 2800 m3/s (neměl by překročit 3000 m3/s). V povodí dolního Labe pod
soutokem s Vltavou bude pokračovat vzestup hladiny.
Na toku Bělé v profilu Mikulovice je očekáván vzestup hladiny s dosažením
2., případně 3.SPA. Na přítocích horního toku Moravy mohou přítoky
vystoupit k 1.SPA.

Aktuální výskyt srážek. Aktuální výskyt oblačnosti. Dlouhodobá předpověď počasí.Hydrologická předpověď převzata z ČHMÚ

frame-scrollup