Rekonstrukce klimatu v České republice

Rekonstrukce klimatu v České republice
20.10.2015
Pozice naší země v rámci rozložení kontinentu není stabilní. Před 200 mil. lety například ležela Praha o něco jižněji, než je tomu dnes.

Rekonstrukce klimatu v České republice

Při rekonstruování klimatu na území České republiky nesmíme zapomenout na vývoj kontinentů na planetě Zemi. Musíme si uvědomit, že kontinenty v podobě, jak je známe dnes, nevypadaly před několika set miliony lety a do budoucna se budou dále vyvíjet.

Území ČR leží na kontinentu Evropy respektive na souvislé kontinentální kůře euroasie. Pozice naší země v rámci rozložení kontinentu není ale stabilní. Před 200 mil. lety například ležela Praha o něco jižněji, než je tomu dnes.

Díky příznivé poloze v subtropech, panovalo u nás teplé podnebí, které máme doložené na několika typických tvarech reliéfu, které vznikají zvětráváním právě v klimatu subtropickém (podnebí jako ve Středomoří). Těmto tvarům se říká „sluňáky“ a jedná se o zvětralinovou kůru, kterou můžeme najít na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. Tato kůra je tvořena křemíkem, který je velmi odolný, a proto se dokázala udržet z třetihor až do dnes.

sluňák
Obr.: Sluňák
Zdroj: im.foto.mapy.cz


V nejmladším vývoji reliéfu Země panují ve čtvrtohorách (dnešek) střídavě doby ledové a meziledové. V pleistocénu bylo klima v ČR chladné a suché, sever Evropy a oblast kolem Alp byla zaledněna.  K nám dosahoval kontinentální ledovec na sever Čech – stopy v Krkonoších (ledovcové prohlubně – kary, nánosy materiálu – morény a bludné balvany, či mrazové zvětrávaní skal – tory).

ledovcový kar
Obr: ledovcový kar v Krkonoších
Zdroj: Václav Mencl, 2006


Nyní zažíváme dobu postglaciálu – po zalednění, která se nazývá holocén. Klima je u nás mírné na přechodu od oceánského ke kontinentálnímu. Ale i v tomto období zaznamenáváme kolísání teplot. Chladnější období se často v historii podepíší negativním vývojem území a kultury, naopak v teplejším období civilizace vzkvétají (Římská říše – antika). I díky teplému období po skončení zatím poslední doby ledové, se mohli lidé soustředit na další činnosti než jen hledání obživy (doba železná, bronzová – nejrůznější výrobky). V pozdějším vývoji chladné období přineslo prudké změny v Evropě známé jako „stěhování národů,“ které pokračovalo do období raného středověku, který se označuje jako „temný.“ Rozpuk středověké kultury přišel s teplejším obdobím od 11. století. V 15. stolení přišlo, ale prudké ochlazení, které trvalo až do 19. století. Často je lidská populace decimována hladomory (nízké úrody spojené s chladným a deštivým obdobím, navíc mnohé plodiny nemohly v chladných podmínkách dozrát a lidé jiné neznali či neměli k dispozici), velmi často přicházejí i morové rány. V literatuře se toto období označuje jako malá doba ledová. Od 19. století začíná opět vzestup, který pociťujeme na vlastní kůži i dnes.

vývoj klimatu
Obr.: Vývoj klimatu s chladnými a teplejšími obdobími
Zdroj: shake.sci.muni.cz


V příštích článcích si uvedeme konkrétní způsoby historických výzkumů klimatu.

Autor: SG

frame-scrollup