Rekonstrukce klimatu díky starému dřevu – dendrochronologie

Rekonstrukce klimatu díky starému dřevu – dendrochronologie
21.10.2015
Slyšeli jste někdy o dendrochronologii? Věděli jste, že díky letokruhům dokáží vědci zjistit nejen stáří nálezu, ale i jaké panovalo klima, ještě když strom rostl?

Rekonstrukce klimatu díky starému dřevu – dendrochronologie

Slyšeli jste někdy o dendrochronologii? Věděli jste, že díky letokruhům dokáží vědci zjistit nejen stáří nálezu, ale i jaké panovalo klima, ještě když strom rostl?

Dendrochronologie je věda, zabývající se určováním stáří daného exempláře. Funguje na principu sestavení časové řady do minulosti. Pro jednoduchost si tuto osu můžeme představit jako dlouhou škálu s letokruhy, z nichž každý je pro daný rok speciální, respektive jejich rozestupy mezi sebou. V praxi se pak na této škále hledá úsek, který odpovídá letokruhům na dřevě. Vědci už sestavili řadu dlouhou několik deseti tisíce let. Díky starověkým civilizacím (Egypt, Etruskové…) máme sbírky starého dřeva z lodí.

nález lodi
Obr.: Nález starověké egyptské lodi
Zdroj: www.archeolog-home.com

Na letokruzích lze rozpoznat, jaká teplota panovala v době vývoje stromu. Tato metoda je založena na principu absolutního datování – zjistíme přesný rok. Dendrochronologie funguje jako přírůstkové datování. To znamená, že každý rok přiroste na určitém objektu část, která je charakteristická pro klima daného roku. Kromě dřeva se mohou k této metodě používat i krápníky v jeskyních, oceánské korály, ledovce nebo jezerní sedimenty.

dendrochronologie
Obr.: Dendrochronologie
Zdroj: www.wsl.ch


Často se již na základních školách zjišťuje orientace světových stran podle letokruhů na pařezech. Na sever směrují letokruhy hustěji seřazené, naopak na jih jsou rozestupy mezi kruhy větší. Samotné klima rozhoduje o přírůstku dřeva. Z pravidla platí, že v chladnějších obdobích dřevo přirůstá pomaleji a je více poškozené, méně zdravé a můžou se zde vyskytnout i různé deformace. Samozřejmě rozdílné přírůstky jsou zaznamenány u různých druhů dřeva, Některé dřeviny rostou rychleji (např. topol) než jiné. Avšak tyto odchylky mají na starosti vědci, kteří dokážou kalibrovat modely. Navíc pokud se v určitém období vyskytovali na území jen jisté druhy, může to značit specifické klima, protože některé druhy vyžadují teplejší některé zase chladnější prostředí.
Často se využívá i rozborů různých patogenů ve dřevě, které se mohou rozmnožit za určitých klimatických podmínek.

patogeny
Obr.: Patogeny ve dřevě
www.mykologie.net

Tato práce je velmi náročná a probíhá na speciálně vybavených pracovištích, ale pokud se podaří objevit přesně určitelné znaky, můžete to usnadnit práci mnohým badatelům a archeologům.

Autor: SG

frame-scrollup