Pyramidální halo

Pyramidální halo
06.12.2015
Vedle malého a velkého, slunečního a měsíčního, mohou vznikat i pyramidální hala, která mají sice také tvar kružnice se středem ve slunečním kotouči, nicméně nacházejí se v jiné úhlové vzdálenosti

Díl 24. Pyramidální halo

Vítám vás u dvacátého čtvrtého dílu tohoto seriálu o atmosférických optických jevech. Minule jsme se zabývali halovými jevy, které lze pozorovat na parhelickém kruhu. Dnes se vrátíme zpátky na začátek, kdy jsme se bavili o malém a velkém slunečním halu a vytvoříme ještě takový dodatek k tomu, že to nejsou jediné možné halové jevy tohoto tvaru, a že i zde existuje možnost, že si můžete splést dva různé halové jevy. 

Vedle malého a velkého, slunečního a měsíčního, mohou vznikat i pyramidální hala (nebo anglicky tzv. odd radius circular halos = s divnými poloměry)i, která mají sice také tvar kružnice se středem ve slunečním kotouči, nicméně nacházejí se v jiné úhlové vzdálenosti, než jsme si zvykli. Možná jste si všimli, že se vedle pojmů malé nebo velké halo často uvádí také jejich úhlová vzdálenost od slunce - tedy 22° nebo 46°. A díky existenci několika pyramidálních hal rozlišujeme ještě několik dalších.

Nejčastější a nejjasnější ze všech pyramidálních hal je halo s poloměrem 9°. Pokud náhodou budete moci takovéto halo pozorovat, určitě si dejte pozor i na ostatní pyramidální hala - především s poloměrem 18°, 20°, 23° nebo 35°, které jej často doprovázejí. Taková hala jsou opravdu vzácná - vznikají jen jednou za několik let. Ne, že by tyto krystalky byly v atmosféře tak vzácné, spíše je to dáno tím, že je takto vzniklé halo velice slabě nebo špatně vidět. Možná je to ale způsobeno i tím, že jim nevěnujeme přílišnou pozornost.

Vznik těchto halových jevů nemůže být vysvětlen pomocí obyčejných krystalů. Pyramidální hala nutně vznikají jen na krystalech tvaru šestiboké destičky, jejíž podstavy byly nahrazeny šestibokými pyramidami. V praxi se můžeme setkat s tím, že téměř každý ledový krystal má malou pyramidu, ale aby vznikla pyramidální hala, musí být tyto pyramidy výrazné.

Ledové krystalky v atmosféře

Tento obrázek ukazuje různé poloměry slunečního hala a také nám dává představu o ideálním tvaru krystalu, díky kterému vznikají pyramidální hala.

Zdroj: http://www.atoptics.co.uk/halo/pyrhalo.htm

 

Dále nás čeká už jen jeden díl - ve kterém se pokusíme všechny námi uvedené optické jevy shrnout a dodat ještě několik nových. Bude to závěrečný, dvacátý pátý díl.


 Autor: PH

frame-scrollup