Předpověď bouřek je stále limitovaná

Předpověď bouřek je stále limitovaná
18.09.2015
Předpovědi bouřek jsou momentálně limitované přesností předpovědních modelů, vědci z Oklahomy pracují na jejich zpřesnění

Nacházíme se na samém konci letošní bouřkové sezóny a ne vždy předpovědi bouřek vyšly dokonale. Mnoho lidí si stále stěžuje, že i v tak pokročilé době nejsou meteorologové schopni přesně lokalizovat bouřky nebo přecení či podcení jejich sílu.

Předpovědi bouřek a nebezpečných jevů s nimi spojených bývají u nás často terčem kritiky. Ne všichni kritizující však vědí, že úspěšnost předpovědi je závislá nejen na kvalitě numerických modelů a prognostiků, ale také na datech, která modely zpracovávají.

Chování bouřek a výskyt doprovodných nebezpečných jevů jsou silně ovlivněny děním ve vyšších vrstvách atmosféry. Množství dat z těchto vyšších vrstev je ale omezené, a tím je zřejmě v současné době také limitovaná přesnost předpovědí.

Zjištění, do jaké míry by bylo možné častějším měřením ve výšce zlepšit předpovědi bouřek, je cílem výzkumného projektu, který v současnosti probíhá v USA.
(http://www2.ucar.edu/atmosnews/news/9531/major-field-campaign-targets-improvement-severe-storm-prediction)

Projekt byl zahájen minulý rok měřením v oblasti Oklahomy. Měření bylo prováděno speciálním letadlem a také pomocí radiosond. Naměřená data budou zahrnuta do výpočtů, aby se zjistilo, do jaké míry je tímto způsobem možné zpřesnit předpověď výskytu bouřkových systémů a s nimi spojených nebezpečných jevů (např. tornáda).

Jestliže se prokáže, že více dat z vyšších vrstev může významně zlepšit výsledky modelových předpovědí, pak to bude zřejmě také znamenat, že v současnosti nelze v našich podmínkách čekat rapidní zlepšení předpovědi bouřek. Možnosti modelů mají své hranice a možnost četnějších měření radiosondami neřkuli letadlem jsou pro nás v ČR zatím utopií.

V České republice provádí aerologické měření dvě pracoviště. V Praze – Libuši pod správou ČHMÚ a v Prostějově pod hlavičkou armády. V Praze – Libuši se ještě nedávno měřilo i v 18:00 UTC, ale nedostatek financí bohužel toto měření vypustil. Měření se na obou stanicích provádí už jen dvakrát denně. Noční měření je v 00:00 UTC a denní pak ve 12:00 UTC.

Autor: TD

frame-scrollup