Polární záře

Polární záře
15.10.2015
Polární záři lze nejlépe pozorovat v okolí severního nebo jižního pólu. Tam jsou totiž podmínky ke vzniku polární záře vůbec nejlepší. Abychom pochopili proč, musíme se nejdřív seznámit s tím, jak polární záře vzniká.

Seriál: Optické jevy v atmosféře
Díl 8. Polární záře

Vítám vás u osmého dílu tohoto seriálu o atmosférických optických jevech. Dnes se dozvíte více informací o jevu, který lze z Česka jen velmi vzácně, ale lze. Je to polární záře.

Polární záři lze nejlépe pozorovat v okolí severního nebo jižního pólu. Tam jsou totiž podmínky ke vzniku polární záře vůbec nejlepší. Abychom pochopili proč, musíme se nejdřív seznámit s tím, jak polární záře vzniká.

Polární záře je vlastně výsledek souboje mezi Sluncem a Zemí. Při poruchách v magnetickém poli na Slunci vznikají sluneční skvrny a ty jsou pak zdrojem slunečních erupcí a koronálních výronů hmoty. Při těchto poruchách často vzniká i tzv. sluneční vítr, který má podobu poměrně vysoce urychlených protonů, elektronů a alfa částic (sluneční vítr má obvykle rychlost 450 km/s). Většinu slunečního větru odrazí naše magnetické pole. V blízkosti severního a jižního pólu však může dojít k tomu, že sluneční vítr přes magnetické pole projde a kvůli jeho vysoké rychlosti pak dojde k ionizaci zemské atmosféry - a my tak pozorujeme polární záři.

 


Magnetické pole Země

Magnetické pole Země
By Original bitmap from NASA. This SVG image was created by Medium69. Cette image SVG a été créée par Medium69.  Please credit this : William Crochot [Public domain or CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons


Polární záři však není možné pozorovat z jakéhokoli místa na planetě Zemi, nýbrž vždy jen z určité vzdálenosti od pólů. Aby se v této věci udělal pořádek, začala se intenzita slunečního větru měřit a udávat v hodnotách tzv. KP indexu. Tato hodnota nám říká, jak daleko od pólu směrem k rovníku bude pravděpodobně polární záře pozorovatelná. V Česku lze polární záři spatřit tehdy, dosáhla-li hodnota KP indexu alespoň hodnoty 8. Tato situace letos už několikrát nastala, ale téměř vždy nám bohužel pozorování zmařilo špatné počasí.


polární záře

By United States Air Force photo by Senior Airman Joshua Strang [Public domain], via Wikimedia Commons


Polární záře ale není záležitost čistě pozemská - pozorována už byla i u některých dalších planet, např. na Saturnu.
polární záře na Saturnu
By NASA, ESA, J. Clarke (Boston University), and Z. Levay (STScI) [Public domain], via Wikimedia Commons

Máte nějaké vlastní snímky polární záře? Pošlete nám je na naši facebook stránku a my je vložíme do speciálního alba!

V příštím díle se zaměříme na další optický jevy, které vznikají odrazem či lomem světla od ledových krystalků v atmosféře.

Díl 1. Úvod, Díl 2. Duha, Díl 3. Irizace oblaků, Díl 4. Koróna, Díl 5. Krepuskulární paprsky, Tyndallův jev a zelený paprsek, Díl 6. Soumrakové jevy, Díl 7. Noční svítící oblaka

Autor: PH

frame-scrollup