Polární vortex

Polární vortex
13.01.2016
Na přelomu roku došlo k výraznému propadu arktické hmoty do jižních zeměpisných šířek. Tento studený vpád však nebyl náhodný. Nad severním pólem totiž došlo k tzv. stratosférickému oteplení.

Slyšeli jste již o tzv. polárním vortexu? Možná trošku opomíjený pravidelný jev na severním a jižním pólu, který dokáže zmařit naděje na kvalitní zimu.

Polární vortex je velmi složitý jev v atmosféře, ale pro jeho pochopení si jeho definici hodně zjednodušíme. Je to obrovský polární vír extrémně ledové hmoty, který rotuje na severní polokouli od západu na východ. Pokud je polární vortex dostatečně rozběhnutý, tak v podstatě znemožňuje ochlazení v nižších zeměpisných šířkách. Je to stav, kdy převládá nad severní polokouli zonální proudění. Pro Evropu to tedy znamená teplé a v určitých oblastech i vlhké počasí.

Rozbití polárního vortexu

Na přelomu roku došlo k výraznému propadu arktické hmoty do jižních zeměpisných šířek. Tento studený vpád však nebyl náhodný.  Nad severním pólem totiž došlo k tzv. stratosférickému oteplení. Toto oteplení je charakteristické zhroucením polární cirkulace. Dochází rovněž k obrácení teplotního gradientu mezi pólem a 60. stupněm severní šířky. Oteplení je spojeno s přesunutím centra polárního víru do středních zeměpisných šířek, vír se také může rozpadnout na dvě centra. Zonální proudění se tedy mění na meridionální (poledníkové).

Polární vortrex roku 2009

Obr.1 Rozbití polárního vortexu v roce 2009. Vparvo funkční vír, vlevo rozbity vír na dvě části

Zdroj: http://blogs.discovermagazine.com/

Historický propad Arktické oscilace

V našich článcích jsme vám již představili tzv. Severoatlantickou oscilaci. Na podobné bázi funguje i oscilace Arktická, která však platí pro celou severní polokouli. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že když je AO kladná, vanou na severní polokouli západní nebo východní větry a když záporná, tak vzduchové hmoty proudí od severu na jih a naopak.

Podle některých klimatologů došlo na přelomu roku  k představbě tlakového pole, které nemá v historii obdoby.  AO spadla během tři týdnů o 9 indexových bodů z +4 na -5. O příčinách se hodně diskutuje, ale velkým viníkem může být již několikrát vzpomínaný jev El Niño. Velké oteplení severní polokoule způsobilo paradoxně náhlé ochlazení.  Na severu Skandinávie se teploty pohybují kolem -30 °C.

Předpovědní graf meteorologického modelu na nadcházející dny

Obr. 2 Propad Arktické oscilace do záporních hodnot

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/

Jak jsme včera informovali, modely mají problémy s předpovědí na několik hodin dopředu. Podle odborníků jim nesvědčí záporná oscilace. Tlakové útvary se najednou chovají nepředvídatelně, protože numerické modely v sobě mají zakomponován určitý běh situací z minulých týdnů a podle tohoto vzorce pokračují ve výpočtech i teď.

Zdroj:https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation

Autor: TD

frame-scrollup