Počasí se objevuje i v Kosmově kronice

Počasí se objevuje i v Kosmově kronice
24.09.2019
Záznamy kronikářů jsou jedny z nejhlavnějších pramenů o naší historii. Můžeme si díky nim představit, jak lidé žili, jaké měli starosti či radosti a samozřejmě i důležité historické události. Nezřídka se pak v zápisech dozvídáme i o počasí, extrémních povětrnostních situacích apod.

První zprávy o počasí se pak objevují v jedné z našich nejznámějších kronik, kterou latinsky sepsal Kosmas mezi lety 1045 – 1125. Kosmas byl kanovníkem a děkanem pražské kapituly, který o českých zemích napsal celkem třídílnou knihu. Na stránkách se objevuje i výstižný geografický popis našeho území, který na některých místech doplnil o charakteristiku meteorologických jevů. Především se pak zaznamenával průběh počasí, který byl svými projev neobvyklý a často přinášel i nejrůznější škodlivé následky.

Nejstarší zpráva z roku 1092 uvádí:

„A v samý týden velikonoční, dne 1. dubna, napadlo množství sněhu a uhodily takové mrazy, jako málokdy bývá uprostřed zimy.“

Ze září 1118 se objevila zpráva o povodni na Vltavě:

„jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi“

Dokonce se v Kosmově kronice objevuje pravděpodobně popis tromby:

Roku od narození Páně 1119 dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru udeřiv náhle do jižní strany na knížecí palác na Vyšehradě, vyvrátil od základu starou, a tedy velmi pevnou zeď, a tak – což jest otřesná, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší i dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v naší zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě.“

O návratu studeného počasí na jaře roku 1125 se zmiňuje Kosmas následovně:

Téhož roku dne 20. května, ve středu ve svatém týdnu letnic, napadlo mnoho sněhu v některých lesnatých krajinách; v příštích dnech uhodil silný mráz a mnoho uškodil obilí všeho druhu, zvláště ozimnímu, rovněž i vinicím a stromům, takže na mnohých místech sady byly docela spáleny a menší řeky zamrzly.“

frame-scrollup