Parhelický kruh

Parhelický kruh
11.11.2015
Parhelický kruh vzniká odrazem, případně i lomem světla od ledových krystalků tvaru hranolu nebo šestibokých destiček

Seriál: Optické jevy v atmosféře

Díl 17. Parhelický kruh

Vítám vás u sedmnáctého dílu tohoto seriálu o atmosférických optických jevech. Minule jsme se zabývali supralaterálním a infralaterálními oblouky. Dnes se budeme bavit o jevu, který na obloze tvoří kruh, a který mimo jiné prochází místy, kde se tyto dva oblouky kříží.

Ale abychom nezačali hned u toho nejsložitějšího, povězme si nejdříve, jak parhelický kruh vzniká. Podobně jako každý halový jev i tento úkaz lze pozorovat jen tehdy, je-li na obloze dostatečně silný zdroj světla (Slunce/Měsíc) a jsou-li v atmosféře přítomny ledové krystalky. Parhelický kruh patří k častěji pozorovatelným halovým jevům.

Parhelický kruh vzniká odrazem, případně i lomem světla od ledových krystalků tvaru hranolu nebo šestibokých destiček. Možností, jakými se může paprsek odrážet od ledového krystalků, je více - proto zde uvedeme jen některé.

 parhelický kruhparhelický kruh 2

Obrázky ukazují příklady dvou možností odrazu paprsků světla od ledových krystalků, díky kterým vzniká parhelický kruh.

Parhelický kruh má, jak již název napovídá, tvar kruhu - nebo lépe řečeno má tvar kružnice. I přes to se však na obloze nemusí vyskytnout v podobě celé kružnice, nýbrž spíše v podobě fragmentů. Parhelický kruh najdeme vždy ve stejné výšce jako slunce a měl by obepínat celou oblohu. Při tom prochází mnoha zajímavými místy (zejména vedlejšími slunci, od kterých také dostal svůj název). Kromě nejznámějších 22° parhelií jsou to zejména 90° a 120° parhelia. Prochází také některými zajímavými oblouky či jejich pomyslnými průsečíky, ale i sluncem a protisluncem. Na některé z těchto jevů jsme už v tomto seriále zaměřili, na další se teprve zaměříme.

 parhelický kruh foto

Na snímku můžeme vidět pěkný parhelický kruh.

Zdroj fotografie: http://www.photolib.noaa.gov/htmls/corp1608.htm

 

Často lze parhelický kruh pozorovat jako jakýsi světelný výběžek, který vybíhá z 22° vedlejšího slunce směrem pryč od slunečního kotouče.

 parhelický kruh foto 2

Snímek zachycuje výběžek z vedlejšího slunce - fragment parhelického kruhu.

V příštím díle se zaměříme na další halové jevy, které také vznikají odrazem či lomem světla od ledových krystalků v atmosféře.

 

Autor: PH

 

frame-scrollup