Ozon – všechno co je mezi Vámi a ultrafialovým zářením

Ozon – všechno co je mezi Vámi a ultrafialovým zářením
15.09.2015
Zítřejší den je vyhlášen jako Mezinárodní den ozonové vrstvy "Ozon - všechno co je mezi Vámi a ultrafialovým zářením"

Zítřejší den je vyhlášen jako Mezinárodní den ozonové vrstvy a letošní rok je dokonce výročním. Již 30 let uběhlo od Vídeňské konference, kde se světové velmoci dohodly na zahájení „léčby“ ozonové vrstvy. Heslo tohoto roku zní: Ozon – všechno co je mezi Vámi a ultrafialovým zářením.
Letošní heslo je velmi výstižné, protože díky ozonové vrstvě se k nám nedostává škodlivé UV záření, které u lidí způsobuje např. rakovinu. Bohužel lidskou činností docházejí k jejímu poškození, které se projevuje ztenčením vrstvy a tvorbou tzv. ozonových děr.

Ozon je vlastně trojmocný kyslík O3, běžný plynný kyslík, který vdechujeme, se vyskytuje ve formě dvoumocné – O2. Již v roce 1840 C. F. Schönbein popsal ozon jako zapáchající plyn vznikající při elektrických vývojích v atmosféře. Asi 90% ozonu se nachází ve stratosféře, místo jeho největší koncentrace se nazývá ozonosféra asi 15 - 30 km nad zemským povrchem. Jeho množství je určováno v Dobsonových jednotkách (DU), kdy se obsah měří ve sloupci, který na zemském povrchu má plochu 1 cm2. 100 DU vyjadřuje vrstvu ozonu tlustou asi 1 mm. Nejmenší koncentrace je v globálním měřítku na rovníku (0° zeměpisné šířky), maximum dosahuje na 60° z. š. (ČR asi 50°), směrem k pólům (90° z. š.) zase klesá. Ale i na pólech je množství rozdílné – Arktida více než Antarktida. Koncentrace ozonu se mění i v ročním chodu, maximum dosahuje na jaře, minimum pak na podzim.

Rekorní ozonová díra

Obr. Rekordní ozonová díra nad Antarktidou z 8. 10. 2006. Zakrývala asi 29,5 milionu km2
Zdroj: Strahler (2006): Introducting Physical Geography

Ozonová vrstva se ztenčuje kvůli různým sloučeninám, převážně tzv. halogenovým uhličitanům. Tento na první pohled složitý název označuje molekuly, kde na sebe uhlík váže různé halogenové prvky, mezi ně patří např. chlór, bróm, flór… Mezi nejvíce nebezpečné a v minulosti nejpoužívanější plyny patří chlorofluorouhlovodíky – CFC – známé pod názvem freony. Dříve měly širokou škálu využití, od hnacích plynů do sprejů, přes čistící prostředky, po protipožární techniku. Bohužel pro jejich nejedovatost a nehořlavost byly považovány za ekologicky nezávadné. Avšak mají za následek rozpad molekul O3, což způsobuje úbytek výšky ozonové vrstvy.

Naštěstí jsou již tyto plyny zakázané, alespoň v rozvinutých zemích. Podle Montrealského protokolu by mělo dojít k celosvětovému zákazu až v roce 2030. Navzdory tomu zůstávají škodlivé uhličitany v atmosféře několik desítek let. Vědci předpovídají, že Země dosáhne úrovně ozonu před rokem 1980 až v roce 2068 a úrovně z roku 1950 pak za jedno nebo za dvě století.

Každodenní snímky ozonové vrstvy od roku 1979 naleznete na stránkách NASA – odkaz: http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/monthly/SH.html

ozon 1979

Obr. Stav ozonové vrstvy 11. září 1979 – poměrně vysoké hodnoty DU -> tlustější vrstva ozonu
Zdroj: NASA

 

ozon 2015

Obr. Zhoršený stav ozonové vrstvy 11. září 2015
Zdroj: NASA

Autor: SG

frame-scrollup