Ovzduší se zhoršuje

Ovzduší se zhoršuje
29.11.2011
Ovzduší se pomalu začíná zhoršovat, vody v tocích je málo

Inverzní charakter počasí opět panuje na našem území, nejvyšší denní teploty jsou na Šumavě, kde teplota dosahuje až k 10 °C. Na zbytku území a především v nižších polohách jsou teploty daleko nižší a pohybují se pár stupňů nad nulou. Inverzní počasí brání cirkulaci vzduchu a znečišťující látky se pomalu začínají koncentrovat u zemského povrchu a tak se začíná zhoršovat zejména ovzduší vlivem prachových částic, kdy jejich koncentrace postupně narůstá. Limity jsou už překračovány v Ústeckém kraji a dobrá situace není ani v Praze. V okolí Ostravy je situace ještě vcelku dobrá.

Špatná situace panuje také na vodních tocích, kdy vlivem dlouhodobého sucha dochází k vysychání a k významnému snižování hladin vodních toků. Situace jak s množstvím vody, tak se kvalitou ovzduší se zlepší v pátek, kdy bude přecházet přes naše území frontální systém.

Aktuální výskyt srážek sledujte zde.

frame-scrollup