Ovzduší se opět zhoršuje

Ovzduší se opět zhoršuje
19.11.2012
Ovzduší se opět zhoršuje, koncentrace polétavého prachu stoupají

Po nedělním přechodu nevýrazného frontálního rozhraní bylo během dnešního dne většinou polojasno. V pondělích večerních hodinách se nám však znovu začíná utvářet inverzní charakter počasí s nízkou oblačností a koncentrace škodlivin se v ovzduší začínají opět zvyšovat. Nejhorší situace je opět na Ostravsku a Mostecku. O moc lépe na tom však nejsou ani jiné obydlené oblasti. Hodinové koncentrace částic PM10 se na výše uvedených lokalitách pohybují okolo 120 µg/m³ a 24 hodinový klouzavý průměr se už dostává mezi 70 – 100 µg/m³, limit je 50 µg/m³. Situace se ještě několik dní nezlepší. Aktuální znečištění ovzduší sledujte zde.

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.
Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.
Aktuální výskyt oblačnosti sledujte zde.

facebook.com

frame-scrollup