Ostravsko se dusí

Ostravsko se dusí
18.11.2013
Ostravsko se dusí, limity prachových částic jsou několikanásobně překračovány

V neděli ve večerních hodinách byla na Ostravku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku vyhlášená smogová situace, protože limity polétavého prachu byly v těchto lokalitách už více než dva dny několikanásobně překročeny. V pondělí ráno nevypadá situace lépe, hodinové koncentrace prachových částic PM10 se od večera v Karviné snížily na polovinu, ale stále jsou vysoko nad limitem 50 µg/m³, okolo 75 µg/m³. V Havířově večer okolo 140 µg/m³, dnes ráno 114 µg/m³. Třinec v neděli večer okolo 140 µg/m³, dnes ráno 137 µg/m³. Frýdek-Místek v neděli večer 138 µg/m³, dnes ráno 118 µg/m³. Ostrava-Radvanice v neděli večer 175 µg/m³, dnes ráno 182 µg/m³. Ostrava-Přívoz v neděli večer 135 µg/m³, dnes ráno 109 µg/m³. Ostrava-Zábřeh v neděli večer 150 µg/m³, dnes ráno 164 µg/m³. Opava v neděli večer 58 µg/m³, dnes ráno 128 µg/m³. Studénka v neděli večer 81 µg/m³, dnes ráno 127 µg/m³.

Situace v těchto lokalitách je co se týče znečištění ovzduší špatná a během pondělí a úterý ještě s největší pravděpodobností vydrží. Zlepšení by mělo přijít ve středu spolu s frontálním systémem.

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

frame-scrollup