Optické jevy v atmosféře

Optické jevy v atmosféře
29.09.2015
Přinášíme vám další seriál, tentokrát na téma "Optické jevy v atmosféře"

Seriál Optické jevy v atmosféře

Díl 1. Úvod

Vítám vás u nového seriálu. V tom posledním jsme se zabývali bouřkami a bouřkovými oblaky, které se nejčastěji vyskytují v letním období. Protože nám už ale začal podzim, zaměříme se nyní v novém seriálu na něco, co lze pokud možno nejlépe pozorovat právě v tomto období. Budou to (jak už název napovídá) optické jevy v atmosféře.

Optických jevů lze v atmosféře sledovat opravdu mnoho. Určitě jste už nějaký viděli, ale možná jste nevěděli, jak vzniká nebo jak se mu říká. A to bude právě cílem tohoto seriálu – pojmenovat a zjednodušeně popsat vznik těch vůbec nejčastěji se vyskytujících, atmosférických optických jevů.

irizace oblaků
Snímek irizace oblaků

Nejprve mi dovolte seznámit vás s mým plánem – tedy s tím, jakým způsobem vám tyto jevy představím. Rozhodl jsem se zvolit tu variantu, kde vám nejdříve představím takové jevy které vznikají spíše v létě (například duhu, která vzniká po dešti) a potom se budeme pomalu zabývat i takovými optickými jevy, které vznikají spíše v období zimy. Seriál jsem rozdělil celkem na tři části.

V první části seriálu se zaměříme na jevy, které vznikají spíše v letním období.

V druhé části pak na jevy časté spíše v období zimním.

sluneční halo
Snímek slunečního hala

A konečně ve třetí části se pokusím stručně shrnout všechny jevy, které jsem do tohoto seriálu zahrnul. Pokud nám do té doby, než vznikne tento závěrečný článek, zašlete snímky nějakého atmosférického, optického jevu (musíte být jejich autorem) na naši facebook stránku, rádi je využijeme jako ilustraci (samozřejmě s uvedením vašeho jména). Jinak budou použity fotografie, jejichž autorem jsem já - Petr Hykš, případně fotografie z volně dostupných internetových zdrojů.

V příštím díle se pokusím zjednodušeně vysvětlit, jak vzniká duha a představím vám některé její variace.


duha

Snímek výrazné dvojité duhy

Autor: PH

frame-scrollup