Množství škodlivin v ovzduší se snižuje

Množství škodlivin v ovzduší se snižuje
24.01.2019
Množství polétavého prachu v ovzduší se snižuje. Polétavý prach, který je pro děje v atmosféře velice důležitý, ale absorbuje karcinogenní sloučeniny, které vnikají do našeho těla.

Znečištěné ovzduší, které v minulých dnech trápilo velkou část našeho území a zejména východ Moravy se během dneška výrazně zlepšilo. V mapce je znečištění částicemi PM10 v 14-15 hod. Situace se bude zlepšovat i v dalších dnech, kdy se trochu rozfouká a přes naše území postoupí frontální systém.

znečištěné ovzduší se zlepšuje

Jedná se o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře velice důležité, ale absorbují karcinogenní sloučeniny, které vnikají do našeho těla

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

frame-scrollup