Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
06.11.2015
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) na den 6. listopadu.

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) na den 6. listopadu. Právě ohled na životní prostředí hraje při válečných konfliktech nejmenší roli. Lidé počítají ztráty mrtvých či zraněných vojáků a civilistů. Ovšem i krajina a životní prostředí zažívá velké válečné ničení. Teprve po skončení války a započetí obnovy běžného života, přichází na řadu i rekonstrukce přírodních zdrojů, které jsou pro rozběhnutí ekonomiky často zásadní.

Běžně dochází ke znečištění vodních zdrojů, zemědělské plodiny bývají zapáleny, lesy káceny či poničeny, půdy mohou být otráveny, z továren unikají chemické látky např. při bombardování a mnoho zvířat bývá zabito k získání vojenské výhody. Program OSN pro životní prostředí navíc zjistil, že za posledních 60 let, alespoň 40% všech vnitřních konfliktů bylo spojeno s využívaním přírodních zdrojů. Někdy se jedná o vysoce hodnotné zdroje jako je dřevo, diamanty, zlato či ropa nebo se jedná o vzácné zdroje pro danou lokalitu – půda a voda v pouštních oblastech.


bombardování
Obr.: Bombardování chemické továrny v severokorejském Wonsanu v červenci roku 1950
Zdroj: Národní archiv USA


Nyní se můžeme podívat na konkrétní události a místa znečištění životního prostředí.
Asi první nejvýraznějším negativním environmentálním dopadem byla II. světová válka a její nukleální závěr v Japonsku, kdy se do ovzduší dostal uranový prach. V polovině 70. let začal konflikt ve Vietnamu, kde používání defoliantu (herbicid) americkou armádou mělo za následek toxikologické a ekologické porušení krajiny. Kromě otrávení půdy a následně úrody došlo i k poškození lidského zdraví a dodnes obyvatelstvo trpí na genové mutace. Za války v Zálivu (1991) pak došlo k zapálení kuvajtských ropných polí Irákem. V Iráku od roku 1991, kdy zde začala válečná situace, zaznamenává země silné znečištění vzduchu a vody, které zůstane pro příštích pět milionů let. Kvůli znečištění ovzduší je zvýšeno šíření závažných onemocnění, které ohrožují životy iráckých žen, dětí a starších osob.

ropná pole

Obr.: Katastrofické znečištění ovzduší ze zapálených kuvajtských naftových polí ve válce v Zálivu
Zdroj: Antropogeneze v geologii, MUNI


Bohužel při válečných konfliktech neplatí kvóty a ustanovení z civilního života. Tanky a děla ze sovětské výroby používaly polychlorované bifenyly, které mají karcinogenní rizika. Do paliva letadel v bojových akcích je přidáván halon, který ničí ozon (O3). Námořnictvo pak často natírá lodě sloučeninami na bázi organického cínu, který nepříznivě ovlivňuje vodní faunu a flóru, navíc snižuje možnost reprodukce u lidí a způsobuje dýchací potíže nebo poškození kůže. Výbušniny obsahují často sloučeniny dusíku, někdy i s příměsí jedovaté rtuti. Do ovzduší se pak dostává nebezpečný kouř (např. právě z hořících ropných polí) nebo uranový prach, který může silně poškodit dýchací cesty.

atomová bomba

Obr.: Výbuch atomové bomby
Zdroj: voiceseducation.org


Ne však všechny konflikty můžou kvalitu životního prostředí zhoršit. Často je kvůli válce snížena ekonomická aktivita a průmyslová výroba země, díky čemuž je snížena spotřeba energie a vypouštění škodlivých látek do ovzduší, příkladem může být dnešní Sýrie. Podobný stav nyní můžeme sledovat v Řecku, které díky ekonomické krizi snížilo výrobu a ovzduší se zlepšilo o 50 % (Reuters).

Zdroj:
Arne Jernelov (6/6/2003): Války a životní prostředí: [online] dostupné z: http://www.project-syndicate.org/commentary/war-and-the-environment/czech#Wr9K2VQ7XiREEIYX.99

ToD (25/8/2015):: Války zlepšují kvalitu ovzduší na Středním východě: [online] dostupné z: http://eurodenik.cz/veda/valky-zlepsuji-kvalitu-ovzdusi-na-strednim-vychode


Autor: SG

frame-scrollup