Města dusí smog

Města dusí smog
15.01.2013
Zejména východ Moravy dusí smog, množství prachových částic několikanásobně překračuje limity

Nynější charakter počasí výrazně přispívá k zhoršené kvalitě ovzduší, která je nejhorší v oblasti Ostravy, Frýdku-Místku, Bohumína a Třince. Zde jsou limity pro prachové částice PM10 překročeny hodinově až pětinásobně a denní klouzavý průměr až čtyřnásobně. Lépe jsou na tom ostatní města po celé ČR, i když i zde jsou téměř ve všech městech denní limity mírně překročeny.

ČHMÚ vydal výstrahu na smogovou situaci v oblasti aglomerace Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko. Aktuální výskyt znečištění sledujte zde.

Co to jsou částice PMx, PM10, PM2,5? Jednoduše můžeme říct, že se jedná o polétavý prach, který je pro děje v atmosféře důležitý. Bez něj by například nemohly vznikat srážky, protože tyto částice tvoří jádro každé kapky v atmosféře. Přírodní cestou se do atmosféry dostává při lesních požárech, větrem, který unáší prach, a také výbuchy sopek. Z lidské činnosti hrají nejdůležitější roli spalovací procesy ať už v průmyslu, v automobilech, nebo například při těžbě v lomech jak povrchových, tak podpovrchových. Velikost částic bývá označována jako PMx, kdy za x dosazujeme velikost částic.

Proč jsou částice PMx, PM10, PM2,5 nebezpečné?
Při dýchání se tyto částice obsažené ve vzduchu usazují v dýchacích cestách a jejich nebezpečí tkví v tom, že v atmosféře často absorbují karcinogenní sloučeniny, které se pak usazují v lidském těle a trvale poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Což má špatný vliv na zdraví člověka a při dlouhodobém pobytu v prostředí se zvýšeným množstvím těchto částic dochází k tvorbě především chronických plicních onemocnění a může způsobit i rakovinu plic.

Nejvyšší koncentrace částic PMx jsou v období inverzního počasí, které se nejčastěji vyskytuje na podzim a v zimě, to působí jako poklička nad krajinou a koncentrace škodlivin v ovzduší se výrazně zvyšují. Nejhorší situace bývá v okolí průmyslových aglomerací a v místech s vysokou koncentrací dopravy.

frame-scrollup