Kůrovcová kalamita zvýší rychlost větru

Kůrovcová kalamita zvýší rychlost větru
31.12.2018
Kůrovcová kalamita má podle nových poznatků zásadní vliv na rychlost větru na našem území, vlivem rozsáhlého kácení se rychlost rapidně zvýší a na tuto skutečnost reagují i výrobci bot.

Už delší dobu se všude mluví o klimatických změnách, o globálním oteplování, o růstu teploty o suchu, ale zapomíná se s ohledem na počasí mluvit o současné kůrovcové kalamitě, která má také svůj významný vliv. Jeden problém nastává s vlhkostí a se srážkami, protože smrkový les nyní kryl půdu pod stromy a ta díky tomu zůstávala déle vlhká a teplota byla díky stínu mnohem nižší než v nezalesněném okolí. Po vykácení lesů bude docházet k rychlejšímu vysoušení půdy a do okolí se nebude dostávat vlhkost skrze stromy. Zapomíná se však na další velký problém, kterým je vítr.

Smrkové lesy působily jako větrolamy téměř po celé hranici našeho území a dle výpočtů specialistů dokázaly tyto stromy zpomalit vítr přicházející k nám až o polovinu. Vzhledem k rychlosti kácení a k množství pokácených dřevin bude už nadcházející rok začátkem kritického období, kdy se začne vítr citelněji zrychlovat, protože nebude mít žádné překážky. Mnozí vědci bijí na poplach a říkají, že na základě výpočtů předpovědních modelů po odlesnění, nebudou výjimečné větry o rychlosti okolo 90 -100 km/hod i v nižších a středních nadmořských výškách. O možnostech ochrany lidí před silným větrem už jednají i výrobci bot, kteří nyní zkouší ve větrných tunelech speciální tmely na podrážky bot, které zaručí, že člověk při silných poryvech větru neuletí a zůstane stát pevně nohama na zemi.

Krásný Silvestr a nový rok 2019 s nohami pevně na zemi, Vám přeje redakce Počasícz.cz

frame-scrollup