Kolik vody je doopravdy ve sněhu?

Kolik vody je doopravdy ve sněhu?
20.12.2015
Spousta sněhu nemusí znamenat ještě hodně vody. Abychom pochopili, kolik může přispět sníh do jarního vodního režimu, musíme se ponořit do více teorie a hlavně zákonů fyziky.

Často se v literatuře objevuje rovnice, která uvádí, že 1 mm deště přivede na zemský povrch stejné množství vody jako 1 cm sněhu. Ale toto pravidlo se vztahuje spíše na nejchladnější oblasti Severní Ameriky nebo na souostroví Japonska. 

V zasněžených horách, hustota (neboli obsah vody) čerstvě napadaného sněhu asi 20-25%, tedy 1 mm srážek se rovná asi vodě z 5 mm sněhu. Čerstvý sníh má relativně nízký obsah vody, ale čím déle trvá zimní období a nízké teploty, průměrná hustota sněhu se začne zvyšovat. U déle ležícího sněhu obsahuje pak vrstva 2 metrů sněhu asi 50 až 100 cm vody (25-50%).

Sklenice naplněná sněhem, je po roztání plna vody jen z části
Obr.: Vizuální porovnání množství sněhu a následný obsah vody, která byl získán roztáním
Zdroj: 

Sníh je silně ovlivněn povětrnostními podmínkami a i malé změny v počasí můžou vést k velmi rozdílným výsledkům v množství vody. Například horké severní větry pomáhají v tání sněhu a uvolňování vody, ale když je vzduch suchý, velká část vody se může odpařit dříve  než se dostane do potoků, řek či do půdy. Pokud je sníh opravdu extrémně vysušený platí, že obsah vody k celkové hmotě je asi 1:30. Někdy nastává situace, že i když na začátku sezóny je nadprůměrný přínos sněhu, celkově se do krajiny uvolní mnohem méně vody než při plynulém sněžení.

Pro představu můžeme uvést i tento příklad: máme-li bazén, který je naplněn jedním metrem nového prašanu s 10% hustotou sněhu vody, pak po hromadném roztání bude vrstva vody pouze 10 cm. Těmito výpočty se zabývá ukazatel Snow water equivalent (SWE), v překladu množství vody ve sněhové pokrývce (SVH). Těmito výpočty se zabývají vodohospodáři a správci přehrad, kteří následně výpočty dokážou odhadnout, kolik vody se uvolní na jaře ze sněhu a kolik místa by měli v nádržích uvolnit, aby předešli případným povodím.

Sníh a měřící přístroje
Obr.: Tabulky a přístroje k změření utužení sněhového válce ze Švédského ledovce
Zdroj : MUNI

Důležitou hodnotou pro odhady množství vody ve sněhu je i rychlost jeho tání, protože sníh, který zůstává déle na místě, může snižovat svůj obsah vody kvůli sublimaci (přeměna pevného skupenství v plynné). Poměrně rychle taje sníh sypký, který dopadá na nepodchlazený povrch. Pomalu taje sníh zmrzlý a sníh „vysublimovaný,“ který obsahuje méně vody. Hodně pomalu taje sněhová pokrývka, jenž se  vytvořila z více vrstev různého typu sněhu.

Sonda dostávající se do hloubky sněhové pokrývky
Obr.: Výkop sondy v ledovci
Zdroj: MUNI

Výpočty o množství vody ve sněhové pokrývce provádí i ČHMÚ, kdy pro vybrané profily se hodnotí ukazatele každé úterý v období od listopadu do dubna. Výpočty se neprovádí, pokud je vrstva sněhu vysoká méně než 4 cm či u nesouvislých pokrývek.

Autor: SG

frame-scrollup