Klimatické změny a tepelný ostrov města

Klimatické změny a tepelný ostrov města
25.09.2015
Vliv na tepelný ostrov města mají také klimatizace v budovách, kdy je teplo odváděno ven do okolí budov

Možné  globální oteplování, které je v současnosti předmětem výzkumů i sporů, může ovlivnit nejen život v přímořských oblastech ale i ve velkých městech, kde v současnosti žije více než polovina světové populace. Proto je důležité vědět, jak se mohou změny globálního klimatu projevit v mikroklimatu velkých měst, kde vzniká tzv. teplený ostrov. Aby bylo možné zkoumat vliv globálního oteplení, je třeba podrobně znát mechanismus vzniku tepelného ostrova.  Za tímto účelem se využívá modelů, které simulují městské prostředí, okolí měst a vliv různých  veličin (např. vlhkost  vzduchu a vítr) na lidské zdraví. 

Existence tepelného ostrova je dobře známá, ale mechanismus jeho vzniku se stále zkoumá. Všeobecně se předpokládá, že města se přehřívají hlavně proto, že je v nich nedostatek zeleně. Stromy a další vegetace totiž prostřednictvím vypařování vody ochlazují okolní vzduch.

 

Současné výzkumy potvrdily platnost tohoto předpokladu pro noční hodiny. Ve dne se uplatňuje další mechanismus ochlazování.  Je jím mechanická  turbulence, která umožňuje uvolňování  tepla do okolí. Vzhledem k tomu, že ve městech je málo ploch, které by umožňovaly vznik mechanické turbulence,  přehřívají se více než okolní krajina s vegetací,  která vznik mechanické turbulence umožňuje. Rozdíl mezi turbulencí ve městě a okolí je menší v suchých oblastech, kde se nevyskytuje mnoho zeleně.


Vliv na teplený ostrov měst mají také klimatizační zařízení v budovách. Přebytečné teplo z budov je odváděno do okolí a podporuje nejen tepelný ostrov města, ale ovlivňuje teplotu v rozsáhlé oblasti v  okolí měst. Další výzkum mechanismu tepleného ostrova může pomoci s plánováním opatření, které by jeho vliv na obyvatele mohly zmírnit, např. při vlnách veder.


Například letošní srpnová vlna veder se projevila nejvíce právě ve větších městech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde byla i větší četnost tropických nocí. Tepelný ostrov se však projevuje částečně i v zimních měsících, kdy pokud jsou teploty kolem 0 °C v přirozené krajině, tak ve městě je vždy tepleji a sníh zde rychleji mizí. 

tepelný ostrov města
Obr..1: Tepelný ostrov města (http://www.pmsilicone.com/)
Zdroj :http://www2.ucar.edu/atmosnews/in-brief/13699/whats-behind-urban-heat-islands

Autor:TD

frame-scrollup