Klimatická dohoda 2015

Klimatická dohoda 2015
14.12.2015
V sobotu 12. 12. 2015 byla v Paříži schválena Klimatická dohoda, která má zabránit zvyšování globální teploty. Přesněji by růst globální teploty měl zůstat nejlépe na hranici 1,5 °C a neměl by překročit 2 °C.

V sobotu 12. 12. 2015 byla v Paříži schválena Klimatická dohoda, která má zabránit zvyšování globální teploty. Přesněji by růst globální teploty měl zůstat nejlépe na hranici 1,5 °C a neměl by překročit 2 °C.

Alarmisté vs. skeptici

O tom, že se naše planeta globálně otepluje, asi nikdo nepochybuje. Možná by však bylo přesnější říci, že dochází ke klimatické změně, která se projevuje na každém místě poněkud jinak. Otevřená otázka však zůstává, zda za tyto změny může člověk nebo se příroda v přirozených cyklech mění. Na toto téma bylo již natočeno mnoho dokumentů a napsáno několik knih, takže s nadsázkou každý občan této planety má možnost udělat si na tento problém vlastní názor.

Odchylka teplot od normálu v oblasti celé Zeměkoule

Odchylky teplot nad Evropou a Afrikou dne 10. 12. 2015, na Sibiři až 20 °C nad průměrem z roku 1979-2009

Zdroj: ClimateReanalyer.org  

Paříž 2015 měla jasno

Na konferenci v Paříži, kterou sledoval celý svět, však byla jasně přijata teorie, že člověk je opravdu hlavním hnacím motorem této změny a že v budoucnu musí dojít k regulaci těch aktivit, které poškozují klima. V Paříži se dva týdny na toto téma diskutovalo a byli zde přítomni zástupci ze 190 zemí světa.

Kjótský protokol v troskách

Již v roce 1997 byl rozběhnut program na snížení světových emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. V letech 2008 až 2012 to mělo být v průměru o 5,2 %. Hlavním problémem bylo to, že Spojené státy odmítly přistoupit na toto snížení, z důvodu poškození hospodářství. Závazek nedodržela ani Čína a Indie, takže nakonec v roce 2020 emise naopak narostly o 20 %.

Nová Klimatická dohoda, která by měla Kjótsky protokol nahradit v roce 2020, slibuje zapojení i USA, Činu a Indii. Zda je dohoda opravdu tak převratná, jak se ve světě hovoří, se přesvědčíme během několika málo let, kdy jednotlivé vlády států musí přijmout nové zákony.

Autor:TD

frame-scrollup