Je planeta Země skutečně kulatá ?

Je planeta Země skutečně kulatá ?
28.12.2015
Když jde o vědu, není špatné se sami sebe ptát i na ty nejzákladnější a zdánlivě nejnelogičtější otázky.

Je Země kulatá nebo placatá ? A obíhá Slunce kolem Země nebo je tomu naopak ? Všechny podobné otázky, na které dnes již známe odpověď, už možná bereme jako samozřejmost. Kdysi však samozřejmostí nebyly a i dnes se dokonce najdou lidé, kteří o podobných věcech spekulují. Pojďme si dnes připomenout, jak lidé vlastně přišli na to, jaký tvar má planeta Země.

 

Snímek země z pohledu severního pólu

 

První názory na tvar naší planety všichni dobře známe – placatá Země. Když se rozhlédneme kolem sebe, na první pohled se nám skutečně může zdát, že svět, na kterém žijeme, je placatý. Tento náhled na svět však již brzy začne být nedostačující.

 

Již v šestém století před naším letopočtem se Pythagoras odvážil tvrdit, že Země má tvar koule. První, kdo toto tvrzení pravděpodobně podložil prvním důkazem, byl ale Aristoteles. Ten poukazoval zejména na to, že stín, který při zatmění Měsíce vrhá Země na Měsíc, je kulatý. V období středověku pak byli lidé většinou nuceni věřit tomu, že Země je placatá, protože nahoře je nebe a dole peklo. Okamžik zlomu přišel až v roce 1622, kdy Fernao Magelhaes – portugalský námořník jako první obeplul Zemi. Po této události už byla myšlenka kulatosti Země všeobecně přijata.

Satelitní snímek planety Země a v pozadí je viditelný Měsíc

Zdroj obrázku: NASA

 

Dnes víme, že Země samozřejmě není dokonale kulatá – na pólech je především vlivem odstředivé síly mírně zploštělá a ani horstva a propasti jí ke kulatosti moc nepřidávají. I přes tyto nedostatky se však i dnes naše planeta nejvíce přirovnává tvarem ke kouli – zejména, díky jednoduché názornosti. V odborných článcích se pak nejčastěji dočtete o tzv. referenčním elipsoidu (který bere v úvahu právě ono zploštění na pólech) či geoidu (což je fyzikální model povrchu Země).

Geoid planety Země, rozložení pohoří a nížin

Geoid, zdroj obrázku: NASA

 

Společně s hledáním skutečného tvaru Země bylo také vždy snahou zjistit velikost naší planety a její postavení ve vesmíru. Tomuto tématu se budeme věnovat někdy příště.

Autor: PH

frame-scrollup