Jak velký je svět, ve kterém žijeme ?

Jak velký je svět, ve kterém žijeme ?
06.01.2016
Nedávno jsme se bavili o tom, jak se spolu s vývojem lidstva vyvíjely i představy o tvaru naší planety. V dnešním článku se budeme věnovat tomu, jak se lidé snažili zjistit její velikost a postavení ve vesmíru.

Vůbec první doložený záznam o snaze zjistit rozměry naší planety pochází už dob kolem roku 250 př.n.l. Byl to Eratosthenés, kdo tehdy pomocí důmyslných výpočtů odhadl poloměr planety Země na 7361 km.  O více než sto let později pak Poseidónos vypočetl  poloměr Země na 5300 km. Ani jeden se sice netrefil do čísla 6378, ale oba pánové byli dost blízko a na tehdejší dobu to byl jistě velice slušný počin.

 

Snímek země z pohledu severního pólu

 

 

Ve středověku byly v Evropě prosazovány názory o ploché Zemi. Nové výpočty tedy prováděli hlavně arabové, kteří odhadli velikost rovníku na asi 40 008 km. A byli velice blízko – ke skutečnému rozměru by stačilo přičíst jen 67 kilometrů ! V novověku se pak díky pánům Koperníkovi, Keplerovi  a Galileiovi konečně upustilo od názoru, že Země je středem vesmíru. Lidé se také pomocí nových výpočtů dostali velmi blízko skutečným rozměrům Země.

 

Globus s vyobrazním kontinentu severní Ameriky

 

 

Konečně ve dvacátém století byly s příchodem družic a nových měřičských metod zpřesněny rozměry naší planety téměř k dokonalosti. Na začátku tohoto století také přišla řada nových objevů. Snad nejneuvěřitelnější z nich bylo zjištění, že ve vesmíru existují i jiné obrovské shluky hvězd, a že naše galaxie tedy není ve vesmíru ojedinělá. Studiem vzálených galaxií pak odhalilo další neuvěřitelný objev. Čím byly galaxie dál, tím rychleji se od nás vzdalovaly a snad nejznámější astronom dvacátého století Edwin Hubble tak došel k názoru, že se vesmír stále rozpáná - a to dokonce stále rychleji a rychleji.

 

Pohled člověka na noční oblohu z místa nezasaženého světelným smogem

 

Dnes se díky takovýmto objevům můžeme běžně v knize či na intenetu dočíst, že naše planeta obíhá kolem Slunce, že Slunce obíhá kolem středu naší galaxie a co víc.. že naše galaxie je součástí obrovského vesmíru, jehož poloměr se dnes odhaduje na více než 46 miliard světelných let, a který je více než 13 miliard let starý. Co by si o tom asi pánové Eratosthenés a Poseidónos pomysleli?


Autor: PH 

frame-scrollup